EVEA - paremad

võimalused ettevõtjale

Kasulik

E-keskkond 

Ettevõtluse tugiorganisatsioonid

Ministeeriumid

Veel kasulikku

Sellest infokirjast leiate Tööinspektsiooni nõuandeid, kuidas korraldada töökeskkonda puudutavaid küsimusi oma ettevõttes ning mida tuleb silmas pidada näiteks töölepingute sõlmimisel või puhkuste planeerimisel.

  • www.arenduskeskused.ee - info maakondades asuvate maakondlike arenduskeskuste kohta, mis pakuvad ettevõtetele tasuta info- ja nõustamisteenuseid
  • www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale - info äriidee ja äriplaani koostamise, ettevõtlusvormi valimise, personali värbamise, raamatupidamise, toetuste, turunduse, müügi jms kohta
  • www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja - info ettevõtte loomise, töökeskkonna, maksunduse, raamatupidamise, ettevõtte rahastamise jms kohta
  • www.ettevotja.tallinn.ee - info ettevõtlusega alustamise, koolituste, invsteeringute, toetuste, maksude, ettevõtluspäeva jms kohta
  • inkubaator.tallinn.ee - ettevõtlusinkubaatorite info
  • www.rik.ee/et/ettevotjaportaal - saab asutada uusi äriühinguid ja MTÜsid ja esitada avaldusi registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja kustutamiseks. Samuti on ettevõtjaportaalis võimalik koostada ja esitada majandusaasta aruandeid
  • www.teaduspark.ee - info teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamise kohta Tartu regioonis