EVEA - paremad

võimalused ettevõtjale

EVEA kolm sammast

1. EVEA on ettevõtjate „ametiühing“, mille eesmärk on esindada Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning takistada ettevõtlusvaenulike otsuste vastuvõtmist.

 

EVEA on ettevõtjate ühine jõud, et: 

• hoida ära põhjendamatu otsene ja varjatud maksukoormuse tõus ettevõtluses ning kaitsta Sinu vabadust oma tulu investeerimisel;

• peatada mittepõhjendatud seaduste ja õigusaktide vastuvõtmine ning arutu bürokraatia kasv, mis loob takistusi Sinu ettevõtte arenguks;

• kaitsta Sinu huve ettevõtlust mõjutavates avalikes struktuurides (ministeeriumide komisjonid, nõukojad, töögrupid jne); riiklikult finantseeritavates ettevõtluse tugiorganisatsioonides, nagu EAS, PRIA ja KredEx; Euroopa Liidu struktuurifondide meetmete juhtkomisjonides, regionaalsetes ettevõtluse tugistruktuurides. 

• tagada Sulle turvaline ja stabiilne ettevõtluskeskkond oma tegevuste arendamiseks ja kasvuks;

• saaksid osaleda otsustusprotsessides, mis mõjutavad Sinu ettevõtluskeskkonda;

• viia Sinu probleem kõrgeimale otsustamistasandile.

 

Mõned näited EVEA hiljutistest kordaminekutest:

• on peatatud tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seaduse vastuvõtmine - veel üks riigi katse tõsta tööandja maksukoormust; 

• on oluliselt laiendatud toetatavate ettevõtluse tegevuste nimekiri EL Struktuurifondide PRIA ja EAS’i programmides; 

• on peatatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi plaan välistada stardiabi programmist iseenda tööandjad, kes ei prognoosi suurt töötajate arvu ja ekspordi kasvu; 

•on tehtud muudatusi mitmes EAS’i abiprogrammis, mis paremini fokusseerivad toetusi VKE’de vajadustele; 

• on väljavõidetud seadmete moderniseerimise toetuse meetme loomine EAS’is 2007-2013; 

• on tõstetud Maaelu arengukavas 2007-2013 ettenähtud toetuste piirsummad mittepõllumajanduslikele ettevõtetele;

on lisatud Töölepingu seadusse sätted, mis võimaldavad ka mikroettevõtetele juurdepääsu koondamishüvitistele; 

• EVEA algatusel on Õiguskantsler tunnistanud põhiseadusevastaseks 2009.a. ettehoiatamata toimunud käibemaksu tõstmise; 

• õigus arvestada käibemaksu kassapõhiselt laieneb al. 2011.a. kõigile ettevõtetele käibega kuni 200 000 EUR; 

• EVEA võitles pankadelt välja mündikäitlustasude alandamist üleminekuga Eurole.

Tule, räägi meile oma probleemidest – töötame koos nende lahendamise nimel!

 

2. EVEA on ettevõtluse-alase info allikas, siit saad värsket informatsiooni ja nõustamist tähtsates valdkondades nagu: seadusandlus, töösuhted maksud, raamatupidamine, Euroopa Liit jt. 

EVEA liikmena saad: 

• osaleda tasuta või suure soodustusega seminaridel, ärimissioonides, individuaalselt konsulteerida juristiga, maksunõustajaga, raamatupidamise spetsialistiga;

• tasuta EVEA infolehte, kus kokkuvõtlikult kajastatakse muudatusi seadustes, antakse praktilisi nõuandeid, arutletakse tõstatatud probleemide üle;

• ärikoostöö pakkumisi Eestist ja välismaalt ja muud kasulikku infot;

• kasutada restoranide, hotellimajutuse- ja teiste äriteenuste pakkujate suuri soodustusi;

• osaleda EVEA liikmete vahelises soodustuskauplemise süsteemis.

 

3. EVEA on ettevõtjate sõpruskond, kus toimuvad kohtumised otsustajatega, huvitavad ja lõbusad kokkutulekud, kust leiad palju uusi kasulikke ja meeldivaid kontakte teiste ettevõtjatega.

• EVEA-l on 25 tegutsemisaastaga kujunenud mitmed traditsioonid: ühiselt pidutseme aastalõpu ballil, koos peredega koguneme suvepäevadele;

• perioodiliselt kogunevad Tallinnas ja Tartus EVEA klubid, kus liikmed diskuteerivad majanduselu otsustajatega ja suhtlevad omavahel;

• igal aastal nimetame avaliku elu tegelastest “Ettevõtluse Sõbra” tiitli ja auhinna saaja;

• elu ei koosne üksnes tööst, kuigi see vahest nii tundub. Tule välja ja veeda veidi aega teiste sinusuguste aktiivsete ja ettevõtlike inimestega!

 

KOOS ÜHISELE EDULE!