EVEA - paremad

võimalused ettevõtjale

EVEA ESINDATUS olulistes organites ja organisatsioonides

EVEA esinduskanalid  seisuga 01.12.2015        
         
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala esindaja      
SA KredEx nõukogu Marina Kaas liige   EVEA asepresident
Ettevõtluse ja Innovatsioonipoliitika komisjon Marina Kaas liige   EVEA asepresident
Vastutustundliku ettevõtluse töögrupp Ants Jürman liige A.J. Rahastamise ja Turismi OÜ EVEA liige
SA KredEx nõukogu Marina Kaas liige   EVEA asepresident
Valdkondlik komisjon,  struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020 Marina Kaas liige   EVEA asepresident
         
Põllumajandusministeeriumi haldusala        
PMAN- Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu Tiit Niilo liige Nopri Talumeierei OÜ EVEA liige
Maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon Marina Kaas liige   EVEA asepresident
         
Rahandusministeeriumi haldusala        
Maksupettuste Valitsuskomisjon Kersti Kracht liige   EVEA president
  Kristi Hunt asendusliige   EVEA liige
Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjon Marina Kaas liige   EVEA asepresident
  Raivo Altmets asendusliige   EVEA tegevjuht
Eesti Maksekeskkonna Foorum Kersti Kracht liige   EVEA president
Eesti Maksekeskkonna Foorum Ene-Eeva Karu asendusliige   EVEA liige
         
Justiitsministeeriumi haldusala        
Konkurentsivõimelise ärikeskkonna juhtgrupp Kristi Hunt liige    EVEA õigusnõunik
         
Haridusministeeriumi haldusala        
Inimressursside arendamise rakenduskava Signe Sarah Arro liige   EVEA liige
  Kristi Hunt asendusliige   EVEA liige
Majanduskooli nõukogu koosseis Kersti Kracht liige   EVEA president
Teadus-arendustegevuse ja innovatsioonipoliitika komisjon Signe Sarah Arro liige   EVEA liige
Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020 Marina Kaas liige   EVEA asepresident
         
Siseministeeriumi haldusala        
KOV -ettevõtluse koostöö töögrupp Raivo Altmets liige   EVEA tegevjuht
Töötervishoiu ning tööohutuse teotusgrupi liige Kristi Hunt liige   EVEA õigusnõunik
         
Keskkonna ministeeriumi haldusala        
Ettevõtete ressursitõhususe meetme töörühm  Marina Kaas liige   EVEA asepresident
         
Rahvusvahelised töögrupid        
Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaeludirektoraadi (DG Agri)  nõuandev töögrupp ( DG AGRI Civil Dialogue Group'is "Rural Development") Marina Kaas   UEAPME esinduskoht EVEA asepresident