EVEA - paremad

võimalused ettevõtjale

KOOLITUSED JA PROJEKTID

Projekt Mobilise SME

 

 

 

 

Oled Sa Euroopa väikese või keskmise suurusega ettevõtte omanik ja juht? Kas ka Sinu meelest peaks Euroopa Ühisturg andma rohkem ärivõimalusi VKE-dele?

Oleme Sinuga nõus ja soovime Sulle näidata, et Sinu töötajaist võivad saada Sinu eksperdid VKE-dega ärivõimaluste leidmisel teistes Euroopa riikides.

Loe lisa...

 

PEGASE projekt

PEGASE projekti eesmärk on tugevdada UEAPME liikmete, 11 käsitööndus- ja VKE-de organisatsiooni suutlikkust seitsmes "uues" liikmesriigis ja kahes kandidaatriigis, toetades nende aktiivset osalemist Euroopa sotsiaalses dialoogis.

Loe lisa...

 

Best Agers 

 

USING THE KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF PROFESSIONALS IN THEIR PRIMES TO FOSTER BUSINESS AND SKILLS DEVELOPMENT IN THE BALTIC SEA REGION

With demographic change - recently defined as one of the four key challenges for European regions by the EC - and the current economic crisis looming, the cities and regions of the BSR have to find creative ways of disclosing and utilizing unused opportunities.
 
One of these hidden potentials are people in the prime of their lives – the so called “Best Agers” (defined in the project as people aged 55 and older).

Loe lisa...

 

INTERREG IVB Project BSR QUICK

    

 

 

 

Qualification, Innovation, Cooperation and Keybusiness for Small and Medium Enterprises in the Baltic Sea Region

Running from 17th of December 2009 - 16th of December 2012. The project has 40 partners from 11 countries around the Baltic Sea Region.

Loe lisa...

 

Töölepingu Veebimentor

EVEA alustas 2010 septembrikuus uue 1-aastase projektiga Töölepingu Veebimentor. 
 

Loe edasi...

 

Kaks keelt – ühine hääl

EVEA alustas muukeelsete ettevõtjate kaasamis- ja teavitamisprojektiga „Kaks keelt – ühine hääl“.

Loe edasi...