EVEA - paremad

võimalused ettevõtjale

Projekt Mobilise SME

Ettevõtjate riikidevaheline kogemuste jagamine on oluline!

22.08.2016 toimus viimane Mobile SME fookusgrupi seminar. Kokku toimus tervelt kaks koosviibimist, üks nendest 16. augustil ja teine 22 teisel augustil, mõlemal päeval kokku oli osalejaid üle 30 ettevõtte. Huvi näitasid üles, aga lausa üle 100 ettevõtte, mis on võrreldes teiste osalejariikidega väga hea tulemus, sest näiteks Saksamaal näitas huvi ainult 60 ettevõtjat. Vesteldes osalejatega kiideti tervet mobiilsusprogrammi algatust, kuna ettevõtjate omavaheliste kogemuste jagamine, seda eriti erinevate riikide vahel on väga oluline.

Täname kõiki, kes osalesid!

Entrepreneurs transnational sharing of experience is important!


22.08.2016 took place last Mobile SME focus group workshop. There where two meetings, one of them on August 16 and second one 22 August, for total was over 30 participants. Interest showed up, but even more than 100 companies , which are compared to other participating countries in a very good result, for example in Germany, only 60 companies showed interest. Interviews with participants they all approve Mobile SME program, since the enterprises mutual sharing of experiences, particularly between different countries is very important.

 

Oled Sa Euroopa väikese või keskmise suurusega ettevõtte omanik ja juht? Kas ka Sinu meelest peaks Euroopa Ühisturg andma rohkem ärivõimalusi VKE-dele?

Oleme Sinuga nõus ja soovime Sulle näidata, et Sinu töötajaist võivad saada Sinu eksperdid VKE-dega ärivõimaluste leidmisel teistes Euroopa riikides. Nad saavad olla abiks kontaktide loomisel, uste avamisel ning ka keelebarjääride ületamisel.

Seda kõike saab teha ilma täiendavate kuludeta Sinule.

 

Oled Sa ühe Euroopa väikese või keskmise suurusega ettevõtte töötaja? Kas Sulle meeldiks saada uusi oskusi rahvusvahelise kogemuse kaudu avades samal ajal uksi uutele ärivõimalustele oma tööandjale?

Meie saame Sulle seda pakkuda. Võid saada unikaalse rahvusvahelise töökogemuse säilitades samal ajal oma tänase töökoha. Sa saad luua uusi ärivõimalusi oma tööandjale omandades samal ajal unikaalseid teadmisi, arendades enda keele- ja tehnilisi oskusi, samuti õppida tundma teist maad, selle kultuuri ja inimesi.

Seda kõike saab teha ilma täiendavate kuludeta Sinule.

Mikro- , Väike- ja Keskmisteettevõtete professionaalsete ja kvalifitseeritud töötajate töövahetuse projekti (MobiliseSME) eesmärk on avada tee VKE-de töötajate suuremale liikuvusele ja pakkuda väikeettevõtjatele uusi rahvusvahelisi ärivõimalusi. Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt MobilseSME hindab idee „ERASMUS VKE-töötajatele“ teostatavust, riikidevahelise töövahetuse skeemide võimalusi EL-s ning testib ideed praktikas.

Meie visioon on, et Euroopa vahetusprogramm VKE-dele võimaldab osalevatel ettevõtetel saata oma töötajaid 1-2-ks kuuks tööle sarnasesse ettevõttesse teises Euroopa riigis, kes naastes oma töökohale toovad endaga kaasa uusi ärivõimalusi mitmel võimalikul alal: alltöövõtt, import/eksport, levitamine, turu tundmine ja ühisettevõtted.

 

Sellega anname programmiga liitunud VKE-de töötajatele võimaluse omandada uusi oskusi ning teadmisi turust ja sarnaste ettevõtete tehnoloogiatest, meetoditest ja toodetest teistes EL riikides, samuti võimaldame neil lihvida oma keeleoskust.

Soovime, et Sinu töötajad oleksid Sulle ukseks Euroopa Ühisturule!

Kui sa arvad, et see kõlab huvitavalt, siis vaata meie kodulehte www.mobilisesme.eu ja tutvu meie järgnevate tegevustega:

- On-line küsitlus, millele vastates annaksid teada, mida Sa tõepoolest vajad ja ootad.

- 26 fookusgrupi kohtumist 12-s Euroopa riigis lisaks Türgis, vestlemaks teemal, mida arvad sellisest piiriülesest vahetusprogrammist.

- 2016 aasta novembrist saad liituda meie piiriülese vahetuse pilootprogrammiga. Saada oma töötaja (või palu enda saatmist) vahetusse ja koge tema naasmisel kaasa toodud uusi teadmisi või võta vastu keegi, kes toob kaasa uue perspektiivi.

MobiliseSME kannab endas „kõik võidavad“ hoiakut, kus kõik nii vastu võttev VKE, saatev VKE kui töötaja saavad projektis osalemisest kasu.

 

EVEA osaleb ettevõtja töötajate üle-Euroopalises vahetusprogrammis (11.05.2016)

EVEA osaleb ühena 19 riigi hulgas riikidevahelise väike ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi VKE) vahendusprogrammis.

Euroopa Komisjon peab VKEsid väga tähtsaks majanduse edendajaks, kuna Euroopa Liidu kõikidest ettevõtjatest on just VKEde osakaal 99% ning paari viimase aastaga on just VKEd loonud 85% uutest töökohtadest.

Seetõttu on Euroopa Komisjon ellu kutsunud projekti nimega „MobiliseSME project“, mille eesmärgiks on vahendada Euroopas ettevõtjate kogemusi ning teadmisi. Projekti raames viiakse VKEde seas läbi küsitlus, millega täpsustatakse ettevõtjate hulk, kes on antud projektis osalemisest huvitatud.

Projekti eesmärgiks on viia kokku 19 riigi huvitatud ettevõtjad, kes oleks valmis enda ettevõttes ajutiselt võõrustama teise riigi ettevõtja töötajat ja/või enda ettevõttest teise riigi ettevõttesse saatma töötaja, et mõlemad osapooled saaksid uusi kogemusi ning võib-olla ka partnersuhteid.

Projekti ajagraafik on järgmine:

1.      2016 aasta maikuus viiakse 19 riigi 100 000 VKE hulgas läbi küsitlus osalemise kohta;

2.      2016 aasta juuni-juuli toimuvad fookusgruppide koosolekud;

3.      2016 november kuni 2017 märts toimuvad maksimaalselt kahenädalased töötajate vahetused.

Projekti täpsema sisukirjelduse saab projekti kodulehelt (www.mobilisesme.com) ning peagi EVEA poolt välja saadetavast tutvustuskirjast.

 

EVEA tegevjuht

Raivo Altmets

 

Lisainfo:  Kristi Hunt

Kommunikatsioonidirektor (  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. +3725222309