EVEA - paremad

võimalused ettevõtjale

VKE definitsioon

Eestis kasutatakse Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE, ingl. "SME") määratlust.


Kokkuvõtlikult, VKE põhitunnused:

1. Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

2. VKEde kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. 

3. VKEde kategoorias loetakse mikroettevõteteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Lisaks kasutatakse ettevõtte kuulumise määramisel VKE-de kategooriasse autonoomsuse kriteeriumi, vaadake täpsemalt alltoodud määruse lisas 1. 

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, (määratlus toodud LISAS 1). Link 1

Detailne kasutusjuhend inglise keeles: 

Commission Recommendation 2003/361/EC Link 2