EVEA - paremad

võimalused ettevõtjale

Toetuste info

Ettevõtjate toetusprogrammide info

EVEA liikmed saavad tasuta lühikonsultatsiooni ettevõtjatele avatud toetusmeetmete ja oma projektide sobivuse kohta EVEA koostööpartnerilt ManNet Partners Baltics OÜ-lt, Eesti vanimalt toetustele spetsialiseeruvalt konsultatsioonifirmalt. Teenuse kasutamiseks võtke ühendust e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , tel. 6309 169, www.mannetpartners.ee .

____________________________________________________________

SA Archimedes: Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

   

AVATUD TAOTLUSVOOR

Määrus | Taotlemisperiood | Toetuse maht | Infopäevad | Kasvuvaldkonnad | Eesmärk | Tulemused | Tegevused | Taotleja | ETISe avaldus | Dokumendid ja juhendid | Toetatud projektid |Lisainfo

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” tingimused kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega nr 40 21. augustil 2015 (seletuskiri ja seletuskiri muutmise eelnõu juurde).

II taotlusvoor avatakse 23. jaanuaril 2017. a ning toetust saab taotleda kuni 20. detsembrini 2017. a või taotlusvooru kogumahu ületamiseni.

II taotlusvooru toetuse kogumaht on 9 000 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

II taotlusvooru infopäevad toimuvad:

  • 30. jaanuaril 2017. a kell 12.00-15.00 Tartus, Hotell Londonis (Rüütli 9)
  • 31. jaanuaril 2017. a kell 10.00-13.00 Tallinnas, Radisson Blu Sky Hoteli (Rävala pst 3) saalis Lybeck + St. Peterburg.

Sihtgrupp: ettevõtjad, kes soovivad NUTIKAS meetmest toetust taotleda.
Registreeruda saab kuni 29.01 või kuni kohtade täitumiseni SIIN. 

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise.

Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ toob välja kolm kasvuvaldkonda:
1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);
2) Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);
3) Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Toetuse andmise eesmärgiks on lähtuvalt Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020”:
1) Aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes;
2) Tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades;
3) Soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

Toetuse andmise tulemusena:
1) Eesti teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks;
2) Eesti avalikud TA asutused teevad tihedat koostööd ettevõtetega. Rakendusuuringute elluviimise tulemusel kasvab TA asutuste ja ettevõtete koostööprojektide arv ja tulemuslikkus ning ettevõtted saavad toote/teenuse edasiseks arendamiseks vajalikku informatsiooni, oskusteavet ja tehnoloogilisi lahendusi. Tootearenduse tulemusel saavad ettevõtted oma toote/teenuse prototüübi testitud toimimiskeskkonnas, viimistleda ja kvalifitseerida süsteeme ning testida toodet/teenust reaalselt eksisteerival kujul toimimiskeskkonnas.

Toetatavad tegevused:
1) Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
2) Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel.
3) Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.
4) Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.
5) Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.
6) Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu.

Toetuse taotleja võib olla järgmine Eesti äriregistrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik või äriühing:

  • väikeettevõtja
  • keskmise suurusega ettevõtja
  • suurettevõtja

Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Taotlusvormi lisana tuleb esitada ettevõtluspartneri KINNITUSKIRI projektis osalemise ja rahalise panuse kohta.

Taotlused esitatakse läbi Eesti Teadusinfosüsteemi. Juurdepääsu saamiseks taotlusvormile tuleb esitada AVALDUS e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid:

Soovitame tutvuda ka:

Toetatud projektid:
http://archimedes.ee/str/toetuse-edenemine/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/

Täiendav informatsioon: Tea Tassa, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , tel 7300 396.

EAS toetuste info:

http://www.eas.ee

INNOVE toetuste info:

http://www.innove.ee

Kohaliku algatuse ja kogukondliku koostöö programmi LEADER erinevad toetused ettevõtjatele, LEADER tegevusgrupid/PRIA:

http://www.maainfo.ee/index.php?page=66

 

Messitoetus Tallinnas (Tallinna LV Ettevõtlusamet):

http://www.tallinn.ee/Teenus-Messitoetus

 

Uute töökohtade loomise toetus Tallinnas (Tallinna LV Ettevõtlusamet):

http://www.tallinn.ee/Teenus-Uute-tookohtade-loomise-toetus

 

Praktikajuhendaja toetus Tallinnas (Tallinna LV Ettevõtlusamet):

http://www.tallinn.ee/Teenus-Praktikajuhendaja-toetus

Taotluste vastuvõttu enam 2013.a. ei toimu

 

Põhja-ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm (Põhjamaade Ministrite Nõukogu):

http://www.norden.ee

 

 

Maamajanduse mitmekesistamise investeeringu toetus mikroettevõtjale (PRIA): http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/maapiirkonnas_majandustegevuse_

mitmekesistamise_investeeringutoetus_meede_3_1_vaikeprojektid_2012/

 

 

Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (PRIA, toidu- ja söödatööstustele):

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/mak_meede_161_2012/

 

 

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (PRIA):

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/metsandus/meede_1_5_2_2012/

imu

 

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (PRIA):

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/noore_ettevotja_toetus_2013/

 

 

Vesiviljeluse investeeringutoetus (PRIA):

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/vesiviljeluse_investeeringutoetus_ekf_meede_2_1_2013/

 

 

Investeeringud kalandustoodete või veetaimede töötlemisse ja turustamisse (PRIA):

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/investeeringud_tootlemisse_ja_turustamisse_ekf_meede_2_3_2013/

mu

 

Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetus (PRIA):

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/loomakasvatus/bioenergia_2013/

 

 

 

Finantsinstrumendid

 

ETNA Mikrokrediit maapiirkonnas tegutsevatele naisettevõtjatele:

http://www.fem.ee/index.php?id=103616

KredExi Stardilaen:

http://www.kredex.ee/ettevote/laen-ja-kaendus-3/stardilaen-2/

 

KredExi Tehnoloogialaen

http://www.kredex.ee/ettevote/laen-ja-kaendus-3/tehnoloogialaen/

 

KredExi Allutatud laen

http://www.kredex.ee/ettevote/laen-ja-kaendus-3/allutatud-laen-2/

 

KredExi Laenukäendus

http://www.kredex.ee/ettevote/laen-ja-kaendus-3/laenukaendus-2/

 

KredExi Tarnijakrediidi kindlustus (eksportivale ettevõttele)

http://www.kredex.ee/ettevote/krediidikindlustus-4/tarnijakliendi-kindlustus/

 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) Laenutagatised:

http://www.mes.ee/tagatised

 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) Laenud:

http://www.mes.ee/laenud