PROJEKTIDE RAHASTAMINE, TURUNDUS, TÕLKETEENUSED

Atos Tõlkebüroo OÜ

Hea ettevõtja, Atos Tõlkebüroo on Teie teenistuses nii tööpäeviti kui ka töövälisel ajal. Pakume spetsiifiliste erialade tekstide tõlget, toimetamist ning originaalile vastavat küljendamist ja kujundamist. Juba 1999. aastast. Tõlketeenuse kõrge kvaliteedi ja tähtaegse valmimise kindlustavad meie professionaalsed filoloogid ning kõikide tööde erialane toimetamine. Tähtajad on lühikesed,  hinnad soodsad ja tõlgete kõrge kvaliteet alati tagatud. Olgu
ARVAMUS

Arvamus Riigikogule: sunddividendid ja väljaastumishüvitis mõjuksid väga negatiivselt kogu majandusele

Täna saatis EVEA nii Riigikogu õiguskomisjonile kui fraktsioonidele arvamuse äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta, millest saate lugeda allpoolt. Järgneb nimetatud dokument, millele kirjutas alla EVEA president Heiki Rits. Arvamus äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta 14.06.2018 võeti Riigikogu menetlusse eelnõu äriseadustiku muutmiseks (665 SE). Eelnõu seletuskirja järgi tahetakse anda väikeosanikele ja -aktsionäridele a)
UUDIS

Ringmajanduse konverents

Keskkonnaminister Siim Kiisler kutsub ettevõtjaid 17–18. septembril osalema Kultuurikatlas „Ringmajanduse konverentsil – kulud tuludeks!“, mille eesmärk on tööstusettevõtete (mäe- ja töötlev tööstus) juhtivtöötajatele tutvustada ringmajanduse põhimõtteid, eesmärke ja toetavaid tegevusi. Sealhulgas suunata ettevõtteid liikuma ringmajanduse ärimudelite praktiseerimise suunas. Konverentsil tutvustatakse põnevaid näiteid Eestist ja Euroopast ning erinevaid võimalusi innovaatilistele ideedele toetuse saamiseks. Mõlema
UUDIS

Töölepingut, töötervishoidu ja tööohutust puudutavate seaduste olulised muudatused

Sotsiaalministeerium on koostanud „Töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK)“, mis toob jõustumisel kaasa olulisi muudatusi neile, kelle ühing on tööandjaks kasvõi ühele töötajale või kasutab lisaks enda ja töötajate panusele aeg-ajalt lisatööjõudu töövõtu- või käsunduslepingute alusel. EVEA volikogu liige Ille Nakurt-Murumaa on toonud välja olulised märksõnad,
UUDIS

Rahandusministeerium kogub ettevõtjate arvamusi piiriülese käibemaksustamise teemal

Euroopa Komisjon avaldas tänavu 25. mail ettepaneku käibemaksudirektiivi muutmiseks seoses lõpliku käibemaksusüsteemi kasutusele võtmisega. Nüüd on rahandusministeerium koostamas Komisjoni ettepaneku kohta Eesti seisukohti, et Eesti positsioone Euroopa Liidu Nõukogu erinevatel tasanditel väljendada ja kaitsta. Seepärast saatis ministeerium ettepaneku arvamuse avaldamiseks teiste hulgas ka EVEAle, et võtta EVEA liikmete arvamust Eesti seisukohtade kujundamisel
top