• EVEA “Ettevõtluse Sõbra” nimetamise statuut
  Kinnitanud EVEA juhatus 2. novembril 1995. aastal. Kandidaat peab olema aktiivne riigi-, ühiskonna- või poliitikategelane või organisatsioon riiklikul või regionaalsel tasandil (näiteks Riigikogu, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ühenduste, valitsusasutuste tasemel juhtivad töötajad jne). Ettepanekuid võetakse vastu pärast EVEA teavet ajakirjanduses. Kandidatuur peab olema esitatud kirjalikult koos konkreetsete näidetega, milliste teenete ja saavutuste eest era- ja eriti väikeettevõtluse edendamisel isik on esitatud Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saamiseks. Ettevõtluse Sõbra kandidaatide esitamise õigus on: Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel; Eestis tegutsevatel ettevõtjate esindusorganisatsioonidel; EVEA piirkondlikel ja harukondlikel liitudel; EVEA juhtkonnal. Vajadusel kontrollitakse kandidaadi ja esitaja andmeid ning täpsustatakse teeneid EVEA direktsiooni poolt. Otsuse Ettevõtluse Sõbra nimetamise kohta teeb komisjon, kuhu kuulub EVEA juhtkond. Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saajale antakse diplom ja auhind, millel on märgitud tiitli nimetus, saaja nimi ja autasustamise aasta. Autasustamine toimub EVEA pidulikul sündmusel, kui tähistatakse organisatsiooni aastapäeva. Sündmust kajastatakse pressis ja TV-s. Iga-aastasele Ettevõtluse Sõbra nimetamise pidulikule tseremooniale kutsutakse kõik eelmistel aastatel nimetatud Ettevõtluse Sõbrad. Aunimetust Ettevõtluse Sõber võib omistada samale isikule vaid üks kord, v.a juhul, kui ta on vahetanud ametiposti ning kui tema töö uuel kohal annab alust Ettevõtluse Sõbra nimetuse saamiseks.  
 • Tulude deklareerimisest välismaalt Eestisse tööle tulnud töötajatele
  Tulude deklareerimisest välismaalt Eestisse tööle tulnud töötajatele eesti keeles. О декларировании доходов работников, приехавших в Эстонию на работу из-за границы по-русски. Information about filing income tax returns for employees from abroad working in Estonia in English.
 • Meediakajastus Äripäevas
  ÄRIPÄEV EVEA: äriseadustiku muutmine pole mõistlik; 2. september 2018 https://www.aripaev.ee/uudised/2018/09/02/evea-ariseadustiku-muutmine-pole-moistlik EVEA võitleb radooni määruse vastu; 4. oktoober 2018 https://www.aripaev.ee/uudised/2018/10/04/evea-voitleb-radooni-maaruse-vastu Radooni mõõtku ruumide omanik; 6 oktoober 2018 https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/10/05/annika-kuudorf-radooni-mootku-ruumide-omanik Ministeerium ei nõustu EVEA kriitikaga; 10. oktoober 2018 https://www.aripaev.ee/uudised/2018/10/10/ministeerium-ei-noustu-evea-kriitikaga 5.  Raadiointervjuu. Mida peidab endas EVEA avatud Pandora laegas?; 16. november 2018 https://www.aripaev.ee/saated/2018/11/16/mida-peidab-endas-evea-avatud-pandora-laegas 6. Väikeettevõtjad järgmisele valitsusele: mõelge esimesena väikestele; 14. detsember 2018 https://www.aripaev.ee/uudised/2018/12/13/vaike-ettevotjad-jargmisele-valitsusele-moelge-esimesena-vaikestele 7. Mõelgem esmalt väikestele, päriselt!; 8. jaanuar 2019 https://www.aripaev.ee/arvamused/2019/01/08/marina-kaas-moelgem-esmalt-vaikestele-pariselt 8. Galerii: väikeettevõtjad kogunesid sünnipäevale; 17.01.2019; https://www.aripaev.ee/uudised/2019/01/17/evea-30-kuhu-on-vahvlikupsetajad-valja-joudnud- 9. EVEA tunnustas väiksemaid tublisid ettevõtteid; 16.01.2019 https://www.aripaev.ee/uudised/2019/01/16/evea-tunnustas-vaiksemaid-tublisid-ettevotteid 10. Eesti ettevõtlus 30: defitsiit, vangikong ja võlglasele vastu pead; 16.01.2019 https://www.aripaev.ee/uudised/2019/01/16/eesti-ettevotlus-30-defitsiit-vangikong-ja-volglasele-vastu-pead 11. Väetisemüüjad uue seaduse peale pahased; 12.02.2019 12. Väikefirmad jäävad riigihangete sentide mängus kaotajaks; 15.04.2019 13. EVEA juht: alampalga sunnitud tõus oleks absurd; 24.07.2019 14. Väikefirmad mures: me ei tea, kes meiega tegeleb; 24.07.2019 15. Minister Kingo: olen idufirmadele partner; 8.10.2019 16. Parima perefirma juht tänas majanduskriisi: kasvasime poole suuremaks; 05.02.2020 17. Kajar Lember: teil oli nii palju julgust, et anda auhind juhile, kes on jäänud hammasrataste vahele!; 06.02.2020 18. Hätta sattunud väikesed ettevõtjad jäävad abist ilma; 24.03.2020 19. Väikesed vajavad tähelepanu ja toetust; 24.03.2020 20. Marina Kaas: mis planeedilt need meetmed tulevad?; 01.04.2020 21. Kriisiraha õnnelikuks ei tee, kuid palju kurta ka raske; 03.04.2020 22. Ettevõtjad tegid ettepanekuid kriisist väljumiseks; 25.04.2020 23. Väikeettevõtjad üritavad saada sõnaõigust 200 miljoni euro jagamisel; 21.06.2020 24. Väheste petturite otsimisega piirab riik paljusid ettevõtjaid; 25.06.2020 25. Väikefirmad saatsid valitsusele 16 ettepanekut teise paketi kriisiabiks; 04.08.2020 26. Snaipri täpsus päästab väikeärid kriisist; 05.08.2020 27. Väikeettevõtjad küsivad kriisis ...
 • Meediakajastus Postimehes
  Väikeettevõtjad annavad Sikkuti reformidele oma õnnistuse; 11. september 2018 https://majandus24.postimees.ee/6402154/vaikeettevotjad-annavad-sikkuti-reformidele-oma-onnistuse 2. Väikeettevõtjad: tööõnnetuskindlustus on varjatud maks; 24. september 2018 https://majandus24.postimees.ee/6412321/vaikeettevotjad-tooonnetuskindlustus-on-varjatud-maks 3. Riik ei taha enam tööl juhtunud õnnetuste ravi eest maksta; 25. september 2018 https://tehnika.postimees.ee/6413231/riik-ei-taha-enam-tool-juhtunud-onnetuste-ravi-eest-maksta?_ga=2.249113607.1289947611.1540801242-2064474803.1532548681 4. Väikeettevõtete liit kävitas #SMEtoo kampaania; 27. september 2018 https://majandus24.postimees.ee/6415147/vaikeettevotete-liit-kavitas-smetoo-kampaania 5. Üle poole kasusaajaist pole end veel üles andnud; 18. oktoober 2018 https://majandus24.postimees.ee/6431881/ule-poole-kasusaajaist-pole-end-veel-ules-andnud 6. Ettevõtjate üleskutse avas Pandora laeka; 29. oktoober 2018 https://majandus24.postimees.ee/6440205/ettevotjate-uleskutse-avas-pandora-laeka 7. Annika Küüdorf: ettevõtjad, põgenege aegsasti esimestelt korrustelt! Sest riik lajatab tugeva malakaga; 30. oktoober 2018 https://arvamus.postimees.ee/6440444/annika-kuudorf-ettevotjad-pogenege-aegsasti-esimestelt-korrustelt-sest-riik-lajatab-tugeva-malakaga 8. Eesti esimesed ettevõtjad: «Maffiavennad käisid katust pakkumas.»; 19.01.2019 https://majandus24.postimees.ee/6502808/eesti-esimesed-ettevotjad-maffiavennad-kaisid-katust-pakkumas 9. OTSE: Eesti ettevõtlus 30 – peaminstrikandidaatide esimene lahing; 16.01.2019 https://majandus24.postimees.ee/6500469/otse-eesti-ettevotlus-30-peaminstrikandidaatide-esimene-lahing?_ga=2.49544934.1395575901.1547569926-482738512.1512737792 10. Panga bürokraatia ajas väikeettevõtja vihale: no mida paganat, on meil e-riik või mitte?; 2.04.2019 https://majandus24.postimees.ee/6559905/panga-burokraatia-ajas-vaikeettevotja-vihale-no-mida-paganat-on-meil-e-riik-voi-mitte 11. Tartu ülikool tühistas oma uhhuu-koolituse; 23.09.2019 12. Väike-ettevõtjaid koondav liit kaitseb sagedusterapeuti; 25.09.2019 13. GALERII ⟩ Selgusid konkursi Ettevõtlik Vaim võitjad; 05.02.2020 14. Väikeettevõtja puuris ministrit: mida teha pankade omavoliga?; 06.02.2020 15. Kriminaaluurimise all Lember tunnistati aasta maaettevõtjaks; 06.02.2020 16. Väikefirmade liit: kõik peale toidupoe ja apteegi tuleks kinni panna; 24.03.2020 17. Väikeettevõtjad tahavad enese kunsthingamisele panekut; 31.03.2020 18. Lisaeelarve kolmandale lugemisele saatnud rahanduskomisjon ei toetanud mikroettevõtjate ja turismi toetuste kahekordistamist; 14.04.2020 19. EVEA taunib Kaimar Karu ametist vabastamist; 17.04.2020 20. Maaturismi ettevõtja: aprilli müüsin väga ilusti välja; 23.04.2020 21. EVEA: kaupluste renditoetus peab olema laiema mõjuga; 23.04.2020 22. Laenuperioodi venimisel võivad pangad siiski intresse tõsta; 28.04.2020 23. Ron Luvištšuk: kas riik ...
 • Meediakajastus Päevalehes/Ärilehes
  EVEA sai uued juhid. Kes organisatsiooni vedama hakkavad?; 15.06.2018 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/evea-sai-uued-juhid-kes-organisatsiooni-vedama-hakkavad?id=82663379 Väikeettevõtjate uus juht: kui suurfirma avab uue liini, lõikavad poliitikud linti, väikeseid ei pane keegi tähele; 17.07.2018 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaikeettevotjate-uus-juht-kui-suurfirma-avab-uue-liini-loikavad-poliitikud-linti-vaikeseid-ei-pane-keegi-tahele?id=83038887 Väikeettevõtjate juht: edukalt saaks Eestis hakkama 2000-eurose netopalgaga; 17.07.2018 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaikeettevotjate-juht-edukalt-saaks-eestis-hakkama-2000-eurose-netopalgaga?id=83069769 EVEA toetab Sikkuti plaani: paindlikumad töösuhted on samm õiges suunas; 11.09.2018 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/evea-toetab-sikkuti-plaani-paindlikumad-toosuhted-on-samm-oiges-suunas?id=83629321 EVEA: tööõnnetuskindlustus on varjatud maks!; 24.09.2018 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/evea-tooonnetuskindlustus-on-varjatud-maks?id=83761139 #SMEtoo: EVEA käivitas väikeettevõtjate ahistamislugude kampaania; 27.09.2018 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/smetoo-evea-kaivitas-vaikeettevotjate-ahistamislugude-kampaania?id=83800591 Väikeettevõtjad nõuavad nn radooni määruse tühistamist; 04.10.2018 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaikeettevotjad-nouavad-nn-radooni-maaruse-tuhistamist?id=83897919 Valitsus tahtis tõsta hobiaednikele mõeldud väetiste riigilõivu kuni 1000 korda. Kes selle nurjas?; 11.10.2018 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/valitsus-tahtis-tosta-hobiaednikele-moeldud-vaetiste-riigiloivu-kuni-1000-korda-kes-selle-nurjas?id=839664189.  9. EVEA kampaania paljastab kuidas riik, ametnikud ja suurfirmad väikeettevõtjaks olemist karistavad; 29.10.2018 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/evea-kampaania-paljastab-kuidas-riik-ametnikud-ja-suurfirmad-vaikeettevotjaks-olemist-karistavad?id=84147558 10. Väikeettevõtlus läheb valimisprogrammides enim korda Vabaerakonnale, kõige vähem aga EKRE-le ja Isamaale; 16.01.2019 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaikeettevotlus-laheb-valimisprogrammides-enim-korda-vabaerakonnale-koige-vahem-aga-ekre-le-ja-isamaale?id=85037023 11. Jüri Mõis Hansapanga algusaegadest: pooled pankurid pandi vangi, sest nad olid lihtsalt kurjategijad; 16.01.2019 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/juri-mois-hansapanga-algusaegadest-pooled-pankurid-pandi-vangi-sest-nad-olid-lihtsalt-kurjategijad?id=85041233 12. EVEA endised ja praegused juhid süüdistavad üksteist raha kantimises; 7. märts 2019 https://arileht.delfi.ee/news/uudised/evea-endised-ja-praegused-juhid-suudistavad-uksteist-raha-kantimises?id=85531205 13. Väikeettevõtjad: lõpetage väliskaubanduse ja IT-ministri kandidaadi otsingud ning kaotage see ametikoht; 10.05.2019 https://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaikeettevotjad-lopetage-valiskaubanduse-ja-it-ministri-kandidaadi-otsingud-ning-kaotage-see-ametikoht?id=86167153 14. Väikeettevõtjad pole riigiga arveldamise järsuks muutuseks valmis; 27. 052019 https://epl.delfi.ee/uudised/vaikeettevotjad-pole-riigiga-arveldamise-jarsuks-muutuseks-valmis?id=86302669 15. Skandaalsest Kersti Krachtist vabanenud väikeettevõtjate liidu liikmete arv kasvab mühinal; 05.02.2020 16. VÕITJAD SELGED | Põlvkondade jõud, maa sool ja koostöö vedur: Eesti edukamad väikeettevõtted said valitud ; 05.02.2020 17. Skandaalsest Kersti Krachtist vabanenud väikeettevõtjate liidu liikmete arv kasvab mühinal; 05.02.2020 18. TÄISMAHUS | Ettevõtjate 30 ettepanekut valitsusele: mida peaks kohe tegema, et leevendada kriisi tagasilööke majandusele ja inimestele; 16.03.2020 19. MAJANDUSARUANNE | Päevade ja tundide küsimus. ...