Oleme loonud infokanali “Koroona abi” , kuhu koondame selekteeritud ja praktilise info ning soovitused ettevõtjatele seoses kriisiolukorraga.

Juhime Sinu tähelepanu sellele, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) lõi alguses ettevõtetele ühise e-kanali Koroona Kriisiabi Keskkond, kuhu ettevõtjad said sinna registreerudes ööpäevaringselt esitada küsimusi, millele andsid MKMi spetsialistid esimesel võimalusel ka vastused. Samuti toimusid seal keskkonnas ministeeriumi juhtimisel webinarid. Keskkonnaga liitunud ettevõtjad said ministeeriumilt oma emailile ülevaate keskkonnas esitatud küsimustest koos vastustega. Suure huvi tõttu koormati keskkond üle, ja alates 18.03.2020 on võimalik ettevõtjatel küsimusi esitada aadressile: covid19@mkm.ee.

Küll aga anname ka ise jooksvalt ülevaate MKMi esitatud küsimuste ja vastusete kohta rubriigis “Küsimused ja vastused”. Seega ei pea Sa tingimata ise küsimusi ministeeriumi saatma, vaid saad jälgida infot EVEA kodulehel. Küsimused saad saata: evea@evea.ee.

NB! Hea väikeettevõtja, kui Sa tunned, et EVEA tehtud ettepanekud valitsusele koroonaviirusest tingitud olukorra leevendamiseks ei kata Sinu vajadusi, siis palun kirjuta meile, kuidas riik saaks Sulle abiks olla. Ootame hea meelega ka FIE-de muresid ja ettepanekuid. Kirjutada palun: evea@evea.ee.

ARTIKLID/UUDISED nii eesti, vene kui inglise keeles:

 1. EVEA kriisiettepanekute 1. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele koroonaviiruse ja sellest põhjustatud haiguse COVID-19 mõju leevendamiseks ettevõtlussektorile); 15.03.2020
 2. MKMi Koroona Kriisiabi Keskkond ettevõtetele; 16.03.2020 (Liitumiseks või küsimuse esitamiseks kirjuta palun: evea@evea.ee)
 3. Töötukassa ajutine tööjõuportaal, kuhu saab suunata ooma sundpuhkusel olevad töötajad või kust leida vajadusel lisaabikäsi.
 4. Tööst ilma jäänutele korvatakse sissetulek vähemalt 70 protsendi ulatuses; ERR, 17.03.2020
 5. Valitsus käivitab kahe miljardi euro suuruse majandusmeetmete paketi; ERR, 19.03.2020
 6. Juhis kauplustele kaubanduskeskustele ja toitlustusettevõtetele, 19.03.2020
 7. Tallinn töötab välja abimeetmeid oma lepingupartneritele, 19.03.2020
 8. Majandusmeetmete pakett (Экономичный пакет), 19.03.2020 RUS
 9. Economic stimulus package 19 March Decisions of the Government of the Republic, 19.03.2020
 10. Eriolukorra täiendavad meetmed; valitsus.ee 24.03.2020
 11. Valitsuse 250 miljoni euro suurune abipakett ettevõtetele ei laiene neile, kes ei ole töötuskindlustusmakset maksnud; www.kriisiabikeskus.ee, 26.03.3030
 12. EVEA kriisiettepanekute 2. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele täiendavate meetmete rakendamiseks ettevõtlussektoris seoses COVID-19 kriisiga); 26.03.2020
 13. Haigekassa hakkab eriolukorras esimeste haiguspäevade eest hüvitist maksma; 27.03.2020
 14. EVEA seisukoht KredExi erakorralise laenumeetme osas ja ettepanekud FIE-de ja väikeettevõtete likviidsuse toetamiseks; 31.03.2020
 15. Töötasu hüvitise taotluste vastuvõtmine algab 6. aprillil; 02.04.2020
 16. Valitsus andis riigikogule üle majandust toetava lisaeelarve eelnõu; 02.04.2020
 17. Müügi- ja teenindussaalides tuleb jälgida inimeste arvu ja need tuleb varustada desovahenditega; 03.04.2020
 18. EVEA pöördumine Riigikogu poole enim kannatanud ettevõtlussektorite toetusmeetmete rahastamiseks läbi lisaeelarve  /  Обращение Ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) по финансированию мер поддержки наиболее пострадавших секторов предпринимательства из средств дополнительного бюджета; 06.04.2020
 19. Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu kinnitas koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud finantsmeetmete tingimused; 08.04.2020
 20. MKM töötas välja abipaketi turismisektorile; 15.04.2020
 21. Kiireloomulised tähelepanekud seoses 23. aprillil 2020 Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavate ettevõtluse kriisiabimeetmetega; 22.04.2020
 22. EVEA avaldus seoses rahandusministri Martin Helme 23.04.2020 esitatud memorandumiga; 23.04.2020
 23. ERITEADE: Valitsus pikendas Eestis eriolukorda 17. maini; 24.04.2020
 24. EVEA ettepanekud „COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia“ 20.04.2020 tööversiooni  täiendamiseks; 25.04.2020
 25. Valitsus kiitis heaks COVID-19 kriisi väljumisstrateegia; 27.04.2020
 26. ERITEADE: Kaubanduskeskustes leevenevad eriolukorra piirangud; 05.05.2020
 27. EVEA seisukoht Vabariigi Valitsuse COVID-19 määruse kohta; 07.05.2020
 28. ERITEADE: Eesti leevendab piiranguid Läti, Leedu ja Soome piiriületusel; 08.05.2020
 29. ERITEADE: Valitsus kinnitas pärast eriolukorda edasi kehtivad piirangud ja leevendused; 16.05.2020
 30. Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus Riigikogus, 18.05.2020
 31. Ratas kõneles ettevõtlusorganisatsioonidega koroonaviiruse senisest mõjust majandusele; 19.05.2020
 32. Valitsus toetas töötasu hüvitise meetme pikendamist juuni lõpuni; 21.05.2020