Oleme loonud infokanali “Koroona abi” , kuhu koondame selekteeritud ja praktilise info ning soovitused ettevõtjatele seoses kriisiolukorraga.

Juhime Sinu tähelepanu sellele, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) lõi alguses ettevõtetele ühise e-kanali Koroona Kriisiabi Keskkond, kuhu ettevõtjad said sinna registreerudes ööpäevaringselt esitada küsimusi, millele andsid MKMi spetsialistid esimesel võimalusel ka vastused. Samuti toimusid seal keskkonnas ministeeriumi juhtimisel webinarid. Keskkonnaga liitunud ettevõtjad said ministeeriumilt oma emailile ülevaate keskkonnas esitatud küsimustest koos vastustega. Suure huvi tõttu koormati keskkond üle, ja alates 18.03.2020 on võimalik ettevõtjatel küsimusi esitada aadressile: covid19@mkm.ee.

Küll aga anname ka ise jooksvalt ülevaate MKMi esitatud küsimuste ja vastusete kohta rubriigis “Küsimused ja vastused”. Seega ei pea Sa tingimata ise küsimusi ministeeriumi saatma, vaid saad jälgida infot EVEA kodulehel. Küsimused saad saata: evea@evea.ee.

NB! Hea väikeettevõtja, kui Sa tunned, et EVEA tehtud ettepanekud valitsusele koroonaviirusest tingitud olukorra leevendamiseks ei kata Sinu vajadusi, siis palun kirjuta meile, kuidas riik saaks Sulle abiks olla. Ootame hea meelega ka FIE-de muresid ja ettepanekuid. Kirjutada palun: evea@evea.ee.

ARTIKLID/UUDISED nii eesti, vene kui inglise keeles:

 1. EVEA kriisiettepanekute 1. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele koroonaviiruse ja sellest põhjustatud haiguse COVID-19 mõju leevendamiseks ettevõtlussektorile); 15.03.2020
 2. MKMi Koroona Kriisiabi Keskkond ettevõtetele; 16.03.2020 (Liitumiseks või küsimuse esitamiseks kirjuta palun: evea@evea.ee)
 3. Töötukassa ajutine tööjõuportaal, kuhu saab suunata ooma sundpuhkusel olevad töötajad või kust leida vajadusel lisaabikäsi.
 4. Tööst ilma jäänutele korvatakse sissetulek vähemalt 70 protsendi ulatuses; ERR, 17.03.2020
 5. Valitsus käivitab kahe miljardi euro suuruse majandusmeetmete paketi; ERR, 19.03.2020
 6. Juhis kauplustele kaubanduskeskustele ja toitlustusettevõtetele, 19.03.2020
 7. Tallinn töötab välja abimeetmeid oma lepingupartneritele, 19.03.2020
 8. Majandusmeetmete pakett (Экономичный пакет), 19.03.2020 RUS
 9. Economic stimulus package 19 March Decisions of the Government of the Republic, 19.03.2020
 10. Eriolukorra täiendavad meetmed; valitsus.ee 24.03.2020
 11. Valitsuse 250 miljoni euro suurune abipakett ettevõtetele ei laiene neile, kes ei ole töötuskindlustusmakset maksnud; www.kriisiabikeskus.ee, 26.03.3030
 12. EVEA kriisiettepanekute 2. pakett (EVEA ettepanekud Vabariigi Valitsusele täiendavate meetmete rakendamiseks ettevõtlussektoris seoses COVID-19 kriisiga); 26.03.2020
 13. Haigekassa hakkab eriolukorras esimeste haiguspäevade eest hüvitist maksma; 27.03.2020
 14. EVEA seisukoht KredExi erakorralise laenumeetme osas ja ettepanekud FIE-de ja väikeettevõtete likviidsuse toetamiseks; 31.03.2020