Vastus EVEA ettepanekutele mitmekesistamise ja FI meetmete osas