Meil on hea meel teatada, et Sul on võimalik  tellida Äripäev või Delovõje Vedomosti 20% tavahinnast soodsamalt. Sooduskood annab soodustust Äripäeva ja Delovõje Vedomosti täis- ja digipakettide 6 ja 12 kuu tellimustelt Äripäeva e-poes. Sooduskoodi saamiseks palun kirjuta aadressile: virge@evea.ee (Virge Haavasalu, EVEA infojuht).

Äripäeva lugejana on Sul võimalik nautida:

Aastase täispaketi tellimisel hoiad kokku 88,8 eurot ja digipaketi puhul 54 eurot (km-ga). Palun võrdle seda summat oma EVEA aastamaksuga, ning veendud, et liikmelisus tasub ka majanduslikult ära! Pakkumine kehtib eksklusiivselt EVEA liikmetele, seega palun hoia sooduskood konfidentsiaalsena.

Äripäev on ainus Eesti meediaväljaanne, millest saad kompaktselt kogu olulisima info ettevõtluses toimuva kohta. Seega, kui Sa ei ole veel tellija, siis kindlasti soovitame!

Soodustust saab EVEA liige, kellel puudub liikmemaksuvõlg. Kui Sul on soovi uurida, kas on jäänud võlg EVEA ees üles, palun kontakteeru: raamatupidamine@evea.ee.

Muudes küsimustes kirjuta palun: virge@evea.ee.