Skip to main content
15 jaanuar, 2021

Pressiteade. EVEA otsib uut ettevõtlusministrit

15 jaanuar, 2021
Koroonakriisi ajal on paljud ettevõtjad ja neid esindavad organisatsioonid kogenud, et riigivalitsejad ei soovi nendega rääkida ega arvestada, et kiiruga sünnivad ettevõtluse keskkonda kahjustavad otsused, kriisiabimeetmed tehakse kinniste uste taga ja tihti arvestamata abisaajate reaalsete vajadustega, et suured plaanid Euroopa Liidu taaste- ja struktuurivahendite kasutamisest on juba tehtud ettevõtjaid ja teisi huvigruppe kaasamata. „EVEA ootab uuelt valitsuselt selles osas kannapööret ja konstruktiivse ning avatud dialoogi taastamist ettevõtjate esindusorganisatsioonidega. Võtmeroll selles kuulub ettevõtluse eest vastutavale ministrile, kes peaks olema ettevõtjate ning eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate eestkõneleja valitsuses,“ märkis EVEA president Heiki Rits. Sellele kohale ei sobi Ritsi sõnul iga poliitik või tippametnik, sest see eeldab mõistmist, mis rolli täidavad ühiskonnas ettevõtjad nii tööandjatena, maksumaksjatena kui riigi rikkuse loojatena. See eeldab ka mõistmist, et väikestel ja suurtel ettevõtjatel on väga erinevad vajadused ja probleemid. EVEA kutsub ettevõtjaid üles pakkuma uuele koalitsioonile sobivaid kandidaate – nii poliitikute kui spetsialistide hulgast! Usume, et uuel valitsusel oleks kasulik, kui sellisel postil oleks ettevõtjate usalduse pälvinud isik. Otsime kandidaate koos, ja kes teab, äkki lubatud muutus poliitilises kultuuris võimaldab koalitsioonipartneritel nõustuda mõne ettevõtjate pakutud valikuga? Kandidaatide esitamine toimub EVEA kodulehel (https://evea.ee/) ja Facebooki lehel (https://www.facebook.com/evea.ee) kuni 17. jaanuarini. EVEA esitab koalitsioonipartneritele valiku enim hääli saanud kandidaatidest esmaspäeval,  18. jaanuaril. EVEA TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu pea 6000 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro- ja väikeste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie ettepanekud nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna mured. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja sisemajanduse kogutoodangust tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt. Otselink küsitlusele on SIIN. Kontakt: Heiki Rits EVEA president heiki@evea.ee mob 56 355 424
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
https://www.facebook.com/evea.ee