EVEA otseliikmeks saavad olla kõik äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes annavad tööd kuni 250 töötajale.

Toetajaliikmeks saavad astuda juriidilised ja füüsilised isikud, kes on huvitatud EVEA eesmärkide saavutamisest ja organisatsiooni toetamisest, kuid kes ei ole ise väike- või keskmise suurusega ettevõtjad.

Kollektiivliikmeteks on ettevõtjate ja äriühingute erialased või regionaalsed seltsingud, ühendused ja tugiorganisatsioonid, kes kohustuvad esindama EVEA-t oma regioonis või valdkonnas.

EVEA otse- ja kollektiivliikme liitumistasud ja liikmemaksud on toodud alljärgnevalt.

Liitumistasu:

 

Käive aastas kuni 25 000 €: 15 €
Käive aastas enam kui 25 000 €: 25 €

Liikmemaks:

 

 

Käive aastas < 25 000 € või eraisikust toetajaliige

Tasun kvartaalselt

4 x 15 €

Tasun korra aastas

50 €

Käive aastas 25 001 – 50 000 € 4 x 30 € 100 €
Käive aastas 50 001 – 100 000 € 4 x 40 € 144 €
Käive aastas 100 001 – 200 000 € 4 x 65 € 240 €
Käive aastas alates 200 001 € 4 x 75 € 276 €
Kollektiivliige, liikmeid alla 10 4 x 75 € 276 €
Kollektiivliige, liikmeid alates 10st 4 X 105 € 396 €

Liitumistasu on ühekordne sisseastumismaks. Liikmemaksu tasutakse üks kord aastas või kvartaalselt jooksva kalendriaasta ehk arve väljastamine aasta eest. Kui liige lahkub EVEA-st enne kalendriaasta lõppu, siis tasutud liikmemaksu ei tagastata. Ning  enne lahkumist koostatud kuid tasumata jooksva aasta liikmemaksuarvet ei krediteerita. Peale liitumist väljastatakse liikmele liikmetunnistus.


Online liitumine
/Liikmeavaldus