EVEA otseliikmeks saavad olla kõik äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes annavad tööd kuni 250 töötajale.

Toetajaliikmeks saavad astuda juriidilised ja füüsilised isikud, kes on huvitatud EVEA eesmärkide saavutamisest ja organisatsiooni toetamisest, kuid kes ei ole ise väike- või keskmise suurusega ettevõtjad.

Kollektiivliikmeteks on ettevõtjate ja äriühingute erialased või regionaalsed seltsingud, ühendused ja tugiorganisatsioonid, kes kohustuvad esindama EVEA-t oma regioonis või valdkonnas.

EVEA otse- ja toetajaliikme liitumistasud ja liikmemaksud on toodud alljärgnevalt.

Liitumistasu:
Käive kuni 25 000€: 15€
Käive enam kui 25 000€: 25€

Liikmemaks:

Tasun kvartaalselt Tasun korra aastas
Käive kuni 25 000€ 4×11€ 40€
Käive 25 001 – 50 000€ 4×22€ 80€
Käive 50 001 – 100 000€ 4×33€ 120€
Käive 100 001 – 150 000€ 4×44€ 160€
Käive 150 001 – 200 000€ 4×55€ 200€
Käive üle 200 000€ 4×66€ 240€

Liitumistasu on ühekordne sisseastumismaks. Liikmemaksu tasutakse üks kord aastas järgmise liikmemaksuaasta eest ette. Liikmemaksuaasta algab esimese liikmemaksu laekumise hetkest. Peale liitumist väljastatakse liikmele liikmetunnistus ja liikmekaart.

EVEA kollektiiv- ja toetajaliikmete hinnakiri:

Nimetus Maksumus ühekordsel tasumisel Kvartaalsetel maksetel
Toetajaliige 240,00 € 66,00 €
Toetajaliige, eraisik 40,00 € 11,00 €
Kollektiivliikmed:
Liikmeid alla 10-e 240,00 € 66,00 €
Liikmeid üle 10-e 360,00 € 99,00 €

Online liitumine / Liikmeavaldus