Haridusministeeriumi haldusala
1. Inimressursside arendamise rakenduskava: Signe Sarah Arro (Pilguse mõis OÜ juhatuse liige; EVEA liige)
2. Majanduskooli nõukogu: Kersti Kracht (EVEA president)
3. Teadus-arendustegevuse ja innovatsioonipoliitika komisjon: Signe Sarah Arro
4. Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas (EVEA asepresident)
Maaeluministeeriumi haldusala
1. PMAN- Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu: Tiit Niilo (Nopri Talumeierei OÜ; EVEA liige)
2. Maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon: Marina Kaas
3. Ekspordinõukogu: Andres Trumm (Arke Lihatööstuse AS juhatuse esimees; EVEA liige)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala
1. SA KredEx nõukogu: Marina Kaas
2. Ettevõtluse ja innovatsioonipoliitika komisjon: Marina Kaas
3. Vastutustundliku ettevõtluse töögrupp: Ants Jürman (A.J. Rahastamise ja Turismi OÜ; EVEA liige)
4. Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas
Rahandusministeeriumi haldusala
1. Maksupettuste valitsuskomisjon: Kersti Kracht
2. Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjon: Marina Kaas, Raivo Altmets (asendusliige) (EVEA tegevjuht)
3. Eesti maksekeskkonna foorum: Kersti Kracht, Ene-Eeva Karu (asendusliige) (Liiliana OÜ juhatuse liige, EVEA liige)
Maaeluministeeriumi, rahandusministeeriumi ja siseministeeriumi haldusala
1. Maaeluvõrgustiku koostöökoda: Maire Forsel