Riigikantselei
1. Strateegia „Eesti 2035“ töögrupp: liige – Heiki Rits, EVEA president (Outsourcing Partner OÜ), asendusliige – Marina Kaas, EVEA asepresident (ManNet Partners Baltics OÜ)
2. Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu – liige Heiki Rits, EVEA president

Haridusministeeriumi haldusala
1. Inimressursside arendamise rakenduskava: Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige (Pilguse Mõis OÜ)
2. Tallinna Majanduskooli nõukogu: Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige (Pilguse Mõis OÜ)
3. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas , EVEA asepresident
4. Emakeele Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Keelenõukoguga korraldatava ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“ zürii liige: Heiki Rits, EVEA president (Outsourcing Partner OÜ)
5. Kutsehariduse nõukoda: liige – Heiki Rits, EVEA president, asendusliige Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige
6. Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühendstrateegia (TAIE 2035) töögrupp: esindaja – Marina Kaas, EVEA asepresident; asendusliige – Heiki Rits, EVEA president

Justiitsministeeriumi haldusala
1. Ühinguõiguse revisjoni komisjon – Jako Laanemägi, EVEA liige (Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo OÜ)

Keskkonnaministeeriumi haldusala
1. Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 juhtkomisjon: põhiliige – Meelis Voolmaa, kollektiivliikme esindaja (MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon); asendusliige – Kaul Nurm, EVEA volikogu liige (Masmeko OÜ)

Maaeluministeeriumi haldusala
1. PMAN- Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu: Tiit Niilo, EVEA liige (Nopri Talumeierei OÜ)
2. Maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident; asendusliige – Kadri Kullman, EVEA liige (Dimela AS)
3. Maaeluministeeriumi Ekspordinõukogu: liige – Martin Bristol, EVEA liige; asendusliige – Andres Trumm, EVEA liige (Arke Lihatööstuse AS juhatuse esimees)
4. Põllumajandus- ja Kalanduspoliitika aastani 2030 – töögrupp, liige – Marina Kaas, EVEA asepresident; asendusliikmed – Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige, ja Martin Bristol, EVEA liige
5. Põllumajandus-ja Toiduameti kliendinõukoda: põhiliige – Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige; asendusliige – Märt Meesak, EVEA volikogu liige (Parima Seltskond OÜ)
6. Maaeluvõrgustiku koostöökoda: Maire Forsel, EVEA liige (Leisi Lapikoda OÜ)
7. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027 ettevalmistamise juhtkomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident, asendusliige – Signe-Sarah Arro, EVEA volikogu liige
8. Rahastamisvahendi nõuandev komisjon: liige – Ron Luvistsuk, EVEA volikogu liige (BFA Estonia OÜ); asendusliige – Marina Kaas, EVEA asepresident

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala
1. Ettevõtluse ja innovatsioonipoliitika komisjon: Marina Kaas, EVEA asepresident
2. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas, EVEA asepresident
3. Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühendstrateegia (TAIE 2035) töögrupp: esindaja – Marina Kaas, EVEA asepresident; asendusliige – Heiki Rits, EVEA president
4. MKM-i kriisimeetmete töörühm: esindaja Marina Kaas, EVEA asepresident; asendusliige Valdek Haugas, volikogu liige (OÜ Tripo)

Rahandusministeeriumi haldusala
1. Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident, asendusliige – Heiki Rits, EVEA president
2. Eesti maksekeskkonna foorum: Ron Luvistsuk, EVEA volikogu liige
3. Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi juhtkomisjon: põhiliige – Meelis Tint, EVEA volikogu liige (Liisbet Invest OÜ), asendusliige Märt Meesak (Parim Seltskond OÜ), EVEA volikogu liige

Sotsiaalministeeriumi haldusala
1. Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu – Heiki Rits, EVEA president; asendusliige – Sirje Vällmann, EVEA liige (MTÜ ETNA Eestimaal)
2. Kaasarääkimine Töölepingu seaduse muudatuste, Tööelu infosüsteemi väljaarendamise ning tööohutuse ja töötervishoiu teemadel: Ille Nakurt–Murumaa, EVEA asepresident (Tondihobu OÜ) ja Annika Küüdorf, EVEA volikogu liige (Töökeskkonna Haldus OÜ)
3. Töökeskkonna Nõuandev Komitee (Euroopa Komisjoni juures) – asendusliige Ille Nakurt–Murumaa, EVEA asepresident
4. Heaolu arengukava juhtkomitee – asendusliige Ille Nakurt–Murumaa, EVEA asepresident

Muu
1. SME United Administratiivnõukogu liige – Heiki Rits, EVEA president
2. CEAPME juhatuse liige – Marina Kaas, EVEA asepresident
3. Eesti IV Omavalitsuspäeva seisukohtade ettevalmistamiseks moodustatud ettevõtluse töögrupp – Heiki Rits, EVEA president
4. Euroopa innovatsiooninõukogu (EIC) ja Euroopa innovaatilised majandussüsteemid programmikomitee ekspertrühma liige – Ivar Kruusenberg, Ph.D., (PowerUP Fuel Cells OÜ), EVEA liige
5. Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi Euroopa Horisont digivärk, tööstus ja kosmos programmikomitee ekspertrühma liige – Herkki Kitsing (Insenertehnoloogia OÜ), EVEA liige
6. Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee (EMSK) tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) delegaat – Kaul Nurm (Masmeko OÜ), EVEA volikogu liige