Riigikantselei
1. Strateegia „Eesti 2035“ töögrupp: liige – Heiki Rits, EVEA president (Outsourcing Partner OÜ), asendusliige – Marina Kaas, EVEA asepresident (ManNet Partners Baltics OÜ)

Haridusministeeriumi haldusala
2. Inimressursside arendamise rakenduskava: Signe Sarah Arro (EVEA volikogu liige, Pilguse Mõis OÜ)
3. Tallinna Majanduskooli nõukogu: Martin Bristol (EVEA volikogu liige, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit)
4. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas (EVEA asepresident)
5. Emakeele Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Keelenõukoguga korraldatava ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“ zürii liige: Heiki Rits, EVEA president (Outsourcing Partner OÜ)

Justiitsministeeriumi haldusala
6. Ühinguõiguse revisjoni komisjon – Jako Laanemägi, EVEA asepresident (Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo OÜ)

Maaeluministeeriumi haldusala
7. PMAN- Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu: Tiit Niilo (Nopri Talumeierei OÜ; EVEA liige)
8. Maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon: liige – Marina Kaas, asendusliige – Kadri Kullman (Dimela AS)
9. Maaeluministeeriumi Ekspordinõukogu: liige – Martin Bristol, asendusliige – Andres Trumm (Arke Lihatööstuse AS juhatuse esimees, EVEA liige)
10. Põllumajandus- ja Kalanduspoliitika aastani 2030 – töögrupp, liige – Marina Kaas, asendusliikmed – Signe Sarah Arro ja Martin Bristol, EVEA volikogu liikmed
11. Veterinaar- ja Toiduameti kliendinõukoda: Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige
12. Maaeluvõrgustiku koostöökoda: Maire Forsel (Leisi Lapikoda OÜ, EVEA liige)
13. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027 ettevalmistamise juhtkomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident, asendusliige – Signe-Sarah Arro, EVEA volikogu liige

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala
14. Ettevõtluse ja innovatsioonipoliitika komisjon: Marina Kaas, EVEA asepresident
15. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas, EVEA asepresident

Rahandusministeeriumi haldusala
16. Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident, asendusliige – Heiki Rits, EVEA president
17. Eesti maksekeskkonna foorum: Ron Luvistsuk, EVEA volikogu liige (BFA Estonia OÜ)
Sotsiaalministeeriumi haldusala
18. Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu – Heiki Rits, EVEA president, asendusliige – Sirje Vällmann, EVEA volikogu liige (MTÜ ETNA Eestimaal)
19. Kaasarääkimine Töölepingu seaduse muudatuste, Tööelu infosüsteemi väljaarendamise ning tööohutuse ja töötervishoiu teemadel: Ille Nakurt–Murumaa, EVEA volikogu liige (Tondihobu OÜ) ja Annika Küüdorf, EVEA volikogu liige (Töökeskkonna Haldus OÜ)
20. Töökeskkonna Nõuandev Komitee (Euroopa Komisjoni juures)- asendusliige Ille Nakurt–Murumaa, EVEA volikogu liige (Tondihobu OÜ)

Muu
21. Eesti IV Omavalitsuspäeva seisukohtade ettevalmistamiseks moodustatud ettevõtluse töögrupp – Heiki Rits, EVEA president