Riigikantselei

 1. Strateegia „Eesti 2035“ töögrupp: liige – Heiki Rits, EVEA president (Outsourcing Partner OÜ), asendusliige – Marina Kaas, EVEA asepresident (ManNet Partners Baltics OÜ)

Haridusministeeriumi haldusala

 1. Inimressursside arendamise rakenduskava: Signe Sarah Arro (EVEA volikogu liige, Pilguse Mõis OÜ)
 2. Tallinna Majanduskooli nõukogu: Martin Bristol (EVEA volikogu liige, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit)
 3. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas (EVEA asepresident)

Justiitsministeeriumi haldusala

 1. Ühinguõiguse revisjoni komisjon – Jako Laanemägi, EVEA asepresident (Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo OÜ)

Maaeluministeeriumi haldusala

 1. PMAN- Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu: Tiit Niilo (Nopri Talumeierei OÜ; EVEA liige)
 2. Maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon: liige – Marina Kaas, asendusliige – Kadri Kullman (Dimela AS)
 3. Maaeluministeeriumi Ekspordinõukogu: liige – Martin Bristol, asendusliige – Andres Trumm (Arke Lihatööstuse AS juhatuse esimees,  EVEA liige)
 4. Põllumajandus- ja Kalanduspoliitika aastani 2030 – töögrupp, liige – Marina Kaas, asendusliikmed – Signe Sarah Arro ja Martin Bristol, EVEA volikogu liikmed
 5. Veterinaar- ja Toiduameti kliendinõukoda: Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige
 6. Maaeluvõrgustiku koostöökoda: Maire Forsel (Leisi Lapikoda OÜ, EVEA liige)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

 1. Ettevõtluse ja innovatsioonipoliitika komisjon: Marina Kaas, EVEA asepresident
 2. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas, EVEA asepresident

Rahandusministeeriumi haldusala

 1. Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident
 2. Eesti maksekeskkonna foorum: Ron Luvistsuk, EVEA volikogu liige (BFA Estonia OÜ)

Sotsiaalministeeriumi haldusala

 1. Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu – Heiki Rits, EVEA president, asendusliige – Sirje Vällmann, EVEA volikogu liige (MTÜ ETNA Eestimaal)
 2. Kaasarääkimine Töölepingu seaduse muudatuste, Tööelu infosüsteemi väljaarendamise ning tööohutuse ja töötervishoiu teemadel: Ille Nakurt–Murumaa, EVEA volikogu liige (Tondihobu OÜ) ja Annika Küüdorf, EVEA volikogu liige (Töökeskkonna Haldus OÜ)
 3. Töökeskkonna Nõuandev Komitee (Euroopa Komisjoni  juures)- asendusliige Ille Nakurt–Murumaa, EVEA volikogu liige (Tondihobu OÜ)