Riigikantselei
1. Strateegia „Eesti 2035“ töögrupp: liige – Heiki Rits, EVEA president (Outsourcing Partner OÜ), asendusliige – Marina Kaas, EVEA asepresident (ManNet Partners Baltics OÜ)

Haridusministeeriumi haldusala
2. Inimressursside arendamise rakenduskava: Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige (Pilguse Mõis OÜ)
3. Tallinna Majanduskooli nõukogu: Martin Bristol, EVEA volikogu liige (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit)
4. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas, EVEA asepresident
5. Emakeele Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Keelenõukoguga korraldatava ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“ zürii liige: Heiki Rits, EVEA president (Outsourcing Partner OÜ)
6. Kutsehariduse nõukoda: liige – Heiki Rits, EVEA president, asendusliige Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige

Justiitsministeeriumi haldusala
7. Ühinguõiguse revisjoni komisjon – Jako Laanemägi, EVEA asepresident (Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo OÜ)

Maaeluministeeriumi haldusala
8. PMAN- Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu: Tiit Niilo, EVEA liige (Nopri Talumeierei OÜ)
9. Maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident; asendusliige – Kadri Kullman, EVEA volikogu liige (Dimela AS)
10. Maaeluministeeriumi Ekspordinõukogu: liige – Martin Bristol, EVEA volikogu liige; asendusliige – Andres Trumm, EVEA liige (Arke Lihatööstuse AS juhatuse esimees)
11. Põllumajandus- ja Kalanduspoliitika aastani 2030 – töögrupp, liige – Marina Kaas, EVEA asepresident; asendusliikmed – Signe Sarah Arro ja Martin Bristol, EVEA volikogu liikmed
12. Veterinaar- ja Toiduameti kliendinõukoda: Signe Sarah Arro, EVEA volikogu liige
13. Maaeluvõrgustiku koostöökoda: Maire Forsel, EVEA liige (Leisi Lapikoda OÜ)
14. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027 ettevalmistamise juhtkomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident, asendusliige – Signe-Sarah Arro, EVEA volikogu liige
15. Rahastamisvahendi nõuandev komisjon: liige – Ron Luvistsuk, EVEA volikogu liige (BFA Estonia OÜ); asendusliige – Marina Kaas, EVEA asepresident

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala
16. Ettevõtluse ja innovatsioonipoliitika komisjon: Marina Kaas, EVEA asepresident
17. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas, EVEA asepresident

Rahandusministeeriumi haldusala
18. Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident, asendusliige – Heiki Rits, EVEA president
19. Eesti maksekeskkonna foorum: Ron Luvistsuk, EVEA volikogu liige

Sotsiaalministeeriumi haldusala
20. Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu – Heiki Rits, EVEA president; asendusliige – Sirje Vällmann, EVEA volikogu liige (MTÜ ETNA Eestimaal)
21. Kaasarääkimine Töölepingu seaduse muudatuste, Tööelu infosüsteemi väljaarendamise ning tööohutuse ja töötervishoiu teemadel: Ille Nakurt–Murumaa, EVEA volikogu liige (Tondihobu OÜ) ja Annika Küüdorf, EVEA volikogu liige (Töökeskkonna Haldus OÜ)
22. Töökeskkonna Nõuandev Komitee (Euroopa Komisjoni juures)- asendusliige Ille Nakurt–Murumaa, EVEA volikogu liige

Muu
23. Eesti IV Omavalitsuspäeva seisukohtade ettevalmistamiseks moodustatud ettevõtluse töögrupp – Heiki Rits, EVEA president
24. SME United Administratiivnõukogu liige – Heiki Rits, EVEA president
25. CEAPME volikogu – Marina Kaas