Skip to main content

EVEA ESINDATUS olulistes organites ja organisatsioonides

EVEA liikmelisus Euroopa väike- ja keskmisi ettevõtjaid ühendavates rahvusvahelistes organisatsioonides

SMEunited

SMEunited on Euroopa väike- ja keskmiste ettevõtjate (VKE) ühendus, kuhu kuulub umbes 70 liikmesorganisatsiooni enam kui 30 Euroopa riigist. SMEunited on Euroopa institutsioonide ametlik sotsiaalpartner.

European Entrepreneurs CEA-PME

CEA-PME on 25-e assotsieerunud liikmega VKE organisatsioonide ühendus, esindades oma liikmeid Euroopa Liidu institutsioonides ja teostades Euroopa fondide väike- ja keskmistele ettevõtjatele suunatud projekte.

Riigikantselei
1. Strateegia „Eesti 2035“ töögrupp: liige – Heiki Rits, EVEA volikogu liige  (Outsourcing Partner OÜ), asendusliige – Marina Kaas, EVEA asepresident (ManNet Partners Baltics OÜ)

Haridusministeeriumi haldusala
1. Inimressursside arendamise rakenduskava: Signe Sarah Arro, EVEA liige (Pilguse Mõis OÜ)
2. Tallinna Majanduskooli nõukogu: Signe Sarah Arro, EVEA liige (Pilguse Mõis OÜ)
3. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas, EVEA asepresident
4. Emakeele Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Keelenõukoguga korraldatava ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“ zürii liige: Heiki Rits, EVEA volikogu liige (Outsourcing Partner OÜ)
5. Kutsehariduse nõukoda: liige – Heiki Rits, EVEA volikogu liige, asendusliige Signe Sarah Arro, EVEA liige

6. Roheoskuste programmi juhtkomisjon: Meljo Musto (Melsum OÜ), asendusliige Marina Kaas, EVEA asepresident

Kliimaministeeriumi haldusala
1. Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 juhtkomisjon: Kaul Nurm, EVEA asepresident (Masmeko OÜ)

2. Kliimaseaduse koostamise Ettevõtluse ja ressursikasutuse töörühm: Marek Sepp, EVEA õigusnõunik. Ringmajanduse alamtöörühm: Argo Alaniit (GreenDice OÜ), asendusliige Meljo Musto (Melsum OÜ)

Maaeluministeeriumi haldusala
1. PMAN- Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu: Tiit Niilo, EVEA liige (Nopri Talumeierei OÜ)
2. Maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident; asendusliige – Kadri Kullman, EVEA volikogu liige (Dimedium Grupp AS)
3. Maaeluministeerium, Toidusektori Ekspordinõukogu: asendusliige – Andres Trumm, EVEA liige (Arke Lihatööstuse AS juhatuse esimees)
4. Põllumajandus- ja Kalanduspoliitika aastani 2030 – töögrupp, liige – Marina Kaas, EVEA asepresident; asendusliige – Signe Sarah Arro, EVEA liige
5. Põllumajandus-ja Toiduameti kliendinõukoda: põhiliige – Signe Sarah Arro, EVEA liige; asendusliige – Märt Meesak, EVEA volikogu liige (Parima Seltskond OÜ)
6. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027 ettevalmistamise juhtkomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident, asendusliige – Signe-Sarah Arro, EVEA liige
7. Rahastamisvahendi nõuandev komisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala

1. MKM ja HTM Valdkondlik komisjon, struktuurivahenditel põhinevad toetusmeetmed 2014-2020: Marina Kaas, EVEA asepresident

Rahandusministeeriumi haldusala
1. Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjon: liige – Marina Kaas, EVEA asepresident, asendusliige – Heiki Rits, EVEA volikogu liige
2. Eesti maksekeskkonna foorum: Ron Luvistsuk, EVEA liige
3. Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi juhtkomisjon: liige – Märt Meesak (Parim Seltskond OÜ), EVEA juhatuse liige

Sotsiaalministeeriumi haldusala
1. Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu – liige Siiri Sänn, EVEA volikogu liige; asendusliige – Ille Nakurt–Murumaa, EVEA president
2. Kaasarääkimine Töölepingu seaduse muudatuste, Tööelu infosüsteemi väljaarendamise ning tööohutuse ja töötervishoiu teemadel: Ille Nakurt–Murumaa, EVEA president ja Annika Küüdorf, EVEA liige (Töökeskkonna Haldus OÜ)
3. Töökeskkonna Nõuandev Komitee (Euroopa Komisjoni juures) – liige Ille Nakurt–Murumaa, EVEA president
4. Heaolu arengukava juhtkomitee – liige Ille Nakurt–Murumaa, EVEA president

Muu

1. CEAPME juhatuse liige – Marina Kaas, EVEA asepresident
2. Euroopa innovatsiooninõukogu (EIC) ja Euroopa innovaatilised majandussüsteemid programmikomitee ekspertrühma liige – Ivar Kruusenberg, Ph.D., (PowerUP Fuel Cells OÜ), EVEA liige
3. Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi Euroopa Horisont digivärk, tööstus ja kosmos programmikomitee ekspertrühma liige – Herkki Kitsing (Insenertehnoloogia OÜ), EVEA liige
4. Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee (EMSK) tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) delegaat – Kaul Nurm (Masmeko OÜ), EVEA asepresident