Skip to main content

Rohkem võimalusi väikeettevõtetele!

Projekti eesmärgiks on tugevdada EVEA kui Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate ja tööandjate esindusorganisatsiooni võimekust rääkida kaasa riigipoliitikate kujundamisel. Projekti käigus kaasatakse EVEA tegevusse spetsialiste õiguse-, majandusanalüüsi, IT, avalike suhete jt valdkondades, eesmärgil parandada riigile antava sisendi kvaliteeti väikeettevõtjaid puudutavate poliitikate kujundamisel, eeskätt EL Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavaga 2021-2027 hõlmatud valdkondades.

Jätka lugemist

Kolmas ja viimane BlockStarti avatud voor. Tähtaeg 26. mail

Bright Pixel on koos CIVITTA ja F6S-iga käivitanud kolmanda ja viimase BlockStarti avatud vooru, et toetada Euroopa plokiahela idufirmasid fintechi, IKT ja jaemüügi valdkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. mai kell 17 Kesk-Euroopa aja järgi (Brüsseli aja järgi). Peale mentorluse, pilootprojektide tegemise lõppkasutajast VKE-dega ja võrgustike loomise saavad valitud idufirmad kuni 20 000 eurot omakapitali toetust. Press Release

Jätka lugemist

Erasmus+ projekt ülikoolide ja ettevõtjate koostöös, “Be Competent in Entrepreneurship: Knowledge Alliances for Developing Entrepreneurship Competencies for the Benefit of Higher Education and Business”, 2020-2022

Projektis osalevad Eesti, Portugali, Itaalia, Soome ja Poola ülikoolid ning ettevõtjad. EVEAl on partneri roll ning juhtpartner on TalTech Tallinna Tehnikaülikool (Taltech). Lisaks EVEAle osaleb projektis ka mitmeid Eesti ettevõtteid. Peamine eesmärk on panustada õpetamise ja õppimise moderniseerimisse kõrgkoolides ja ettevõtetes vastusena ühiskonna väljakutsetele seoses makro-majanduslike muutustega nagu globaliseerumine, tehnoloogilised uuendused ja demograafilised nihked. Konkreetsemalt öeldes keskendume indiviidi ettevõtlikkust mõjutavate pädevuste arendamise toetamisele ülikoolide ja ettevõtete...

Jätka lugemist

East Invest 2

EVEA osaleb üle-euroopalises koostööprojektis East Invest 2, mille raames arendame koostööd ettevõtlusorganisatsioonidega EL-ist ja 6-st Ida-partnerluse riigist: Ukraina, Valgevene, Moldova, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan. Projekt ise sai alguse 2014 aasta septembris. Projekti ühe tegevusena arendame koostöös Valgevene ja Malta partneritega koostööpakkumiste portaali, kus EVEA-ga sarnaste organisatsioonide liikmed üle Euroopa saavad avaldada oma müügi-, ostu või muid  koostöösoove ja parandada oma ligipääsu välisturgudele. Portaali partneriteks kaasatakse ettevõtlusorganisatsioonid...

Jätka lugemist

Projekt Mobilise SME

  Oled Sa Euroopa väikese või keskmise suurusega ettevõtte omanik ja juht? Kas ka Sinu meelest peaks Euroopa Ühisturg andma rohkem ärivõimalusi VKE-dele? Oleme Sinuga nõus ja soovime Sulle näidata, et Sinu töötajaist võivad saada Sinu eksperdid VKE-dega ärivõimaluste leidmisel teistes Euroopa riikides. Nad saavad olla abiks kontaktide loomisel, uste avamisel ning ka keelebarjääride ületamisel. Seda kõike saab teha ilma täiendavate kuludeta Sinule. Oled Sa ühe Euroopa väikese või keskmise suurusega ettevõtte töötaja? Kas Sulle meeldiks saada uusi oskusi rahvusvahelise kogemuse kaudu...

Jätka lugemist

Ettevõtja arenguprogramm 2016

Kodumaa Kapital HLÜ koostöös EVEA-ga kuulutab välja väikeettevõtjatele suunatud arenguprogrammi, mille eesmärk on sihipärane teadmiste omandamine, samuti personaalse eesmärgi saavutamise toetamine. Programmis osalema oodatakse mikro- või väikeettevõtet: mille asutamisest on möödas 1-3 ( üks kuni kolm ) aastat; mis annab tööd 3-20 inimesele; millel on olemas äriplaan või tegevuskava järgmiseks 3 aastaks. Lisatingimuseks on, et programmis osalevatel ettevõtetel ei tohi olla maksevõlga (ajatatud maksevõlg ei ole takistuseks) ja kes on oma suhtlemisel riiklike organisatsioonidega korrektne,...

Jätka lugemist

PEGASE projekt

PEGASE projekti eesmärk on tugevdada UEAPME (EVEA katusorganisatsiooni) liikmete, 11 käsitööndus- ja VKE-de organisatsiooni suutlikkust seitsmes “uues” liikmesriigis ja kahes kandidaatriigis, toetades nende aktiivset osalemist Euroopa sotsiaalses dialoogis. Peamised saavutused peaksid olema: rahvuslike organisatsioonide selgem arusaam menetlustest ja otsustamisprotsessist EL-i sotsiaaldialoogis sobiv teave väike- ja mikroettevõtetele suurem võime sõnastada ja kaitsta väike- ja mikroettevõtete huvisid EL-i sotsiaaldialoogis. Projekti viib läbi UEAPME Academy Avignon’i toel. Projekt...

Jätka lugemist

Kaks keelt – ühine hääl

EVEA alustas muukeelsete ettevõtjate kaasamis- ja teavitamisprojektiga „Kaks keelt – ühine hääl“. Eesti venekeelse elanikkonna hulgas on palju ettevõtjaid, kelle eesti keele oskus ja sellest tulenev informeeritus Eesti majanduses toimuvast on kohati puudulik. Seetõttu on nimetatud osa ettevõtjaskonnast suurel määral isoleeritud nii informatsiooni kui ka ettevõtluskeskkonna kujundamise piiratud võimaluste tõttu. Probleem on eriti terav Ida-Virumaal. Projekti raames on kavas pakkuda rahvusvähemustesse kuuluvatele ettevõtjatele süsteemset informatsiooni Eesti ettevõtluse keskkonnast ning kaasata...

Jätka lugemist

Töölepingu Veebimentor

EVEA alustas 2010. a septembrikuus uue 1-aastase projektiga Töölepingu Veebimentor. Töölepingu seaduse rakendamise tulemusena on järsult kasvanud Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate soov saada juriidilist abi ning nõustamist töölepingu koostamisel ning töölepingu osas tekkivate küsimuste ja vaidluste lahendamisel. Parim võimalus antud probleemi efektiivselt ning ressursisäästlikult lahendada on spetsialiseeritud internetikeskkonna loomine ning selle kasutusvõimaluse laialdane tutvustamine. EVEA soovib vastavalt oma olemasoleva ja potentsiaalse liikmeskonna tahtele anda operatiivset,...

Jätka lugemist