Määratlemata PROJEKTID

East Invest 2

EVEA osaleb üle-euroopalises koostööprojektis East Invest 2, mille raames arendame koostööd ettevõtlusorganisatsioonidega EL-ist ja 6-st Ida-partnerluse riigist: Ukraina, Valgevene, Moldova, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan. Projekt ise sai alguse 2014 aasta
PROJEKTID

Mannet Partners Baltics OÜ Tallinn

Hindame projektiideede abikõlblikkust rahastamise saamiseks EL-i jt. avalikest fondidest. Koostame arenguprojekte ja leiame neile rahastamisallikad. Lühikonsultatsioon on tasuta, kirjaliku projekti abikõlbulikkuse analüüsi pealt anname -50% soodustust tunnipõhisest hinnast. Tel. 6
PROJEKTID

ETTEVÕTJA ARENGUPROGRAMM 2016

Kodumaa Kapital HLÜ koostöös EVEA-ga kuulutab välja väikeettevõtjatele suunatud arenguprogrammi, mille eesmärk on sihipärane teadmiste omandamine, samuti personaalse eesmärgi saavutamise toetamine. Programmis osalema oodatakse mikro- või väikeettevõtet: mille asutamisest on möödas 1-3 ( üks kuni kolm ) aastat; mis annab tööd 3-20 inimesele; millel on olemas äriplaan või tegevuskava järgmiseks 3 aastaks.
top