PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA peaministri juhitud ekspertkogule: keskendume eelkõige strateegilistele soovitustele

Peaministri juhitud ekspertkogu liikmena soovitab EVEA president Heiki Rits keskenduda tegevuskava ettevalmistamise protsessis eelkõige strateegilistele soovitustele ja jätta  konkreetsete meetmete väljatöötamine strateegiliste eesmärkide saavutamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juurde loodud kriisiabi
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA: majanduse elavdamine algab väikeettevõtjatest!

EVEA peab vastuvõetamatuks, et arutelud majanduse elavdamise meetmetest on praeguse seisuga plaanis pidada ilma väikeettevõtjateta, kel on majanduses kandev roll ja kellest ka sõltub, kui kiiresti meie majandus kriisist toibub.
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA rahandusministrile: soovime kaasa rääkida 200 mln euro jagamises

EVEA peab hädavajalikuks kriisist väljumiseks ettevõtlusorganisatsioonide kohest kaasamist väikestele ja keskmistele ettevõtjatele mõeldud uute kriisiabimeetmete väljatöötamisel, mille tarvis laenab riik Euroopa Nõukogu Arengupangalt 200 mln eurot. EVEA-l on hea meel
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA valis endale uued juhtorganid ja suunad tegutsemiseks

Täna toimus Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) üldkoosolek, kus anti ülevaade kahe aasta töö tulemustest, kinnitati majandusaasta aruanne ning valiti uued juhtorganid. Samuti seati ambitsioonikaid sihte uueks ametiajaks. 
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA: Turismisektori päästmiseks on vaja lisaressursse!

On vaieldamatu fakt, et turismi- ja turismisektoriga seotud ettevõtjad said koroonakriisis esimestena ja kõige rohkem kannatada. Kaua oodatud turismiettevõtjatele mõeldud toetus EASi kaudu kriisijärgseks ärimudelite ümberkorraldamiseks sai otsa kohe peale
PRESSITEADE
Heiki Rits ja Ille Nakurt-Murumaa

Pressiteade. EVEA: hea uudis juhatuse liikmetele ja FIE-dele – ka teile on avanemas töötukassa teenused

EVEA ettepanek võimaldada FIE-del, ettevõttes töötavatel omanikel ja juhtidel juurdepääs töötuskindlustussüsteemile jõudis pärast suuri jõupingutusi valitsuse lauale.  EVEA saatis 13. mail sotsiaalministeeriumile oma seisukohad töötuskindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis sisaldavad
PRESSITEADE

Pressiteade EVEA: Kriisiabimeetmeid reguleeriv valitsuse määrus vajab remonti!

28. aprillil 2020 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr. 31, mis sätestab üldtingimusi ettevõtjatele antavatele kriisiabimeetmetele. EVEA hinnangul sisaldab määrus põhjendamatuid piiranguid ja nõudeid, mis ei ole kooskõlas määruse eesmärgiga
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA konkreetsed ettepanekud kriisist väljumise strateegia kohta

EVEA esitas peaministrile tema palvel omapoolsed kommentaarid ja ettepanekud “koroonakriisist” väljumisstrateegia kohta, keskendudes eelkõige praktilistele sammudele, mis aitavad ettevõtjatel kriisi seljatada. 22. aprillil kiitis koroonaviiruse levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA: tervitame renditoetuse ideed, kuid see peab olema laiema mõjuga

EVEA tegi avalduse seoses rahandusministri Martin Helme täna, so 23.04.2020 esitatud memorandumiga kauplustele renditoetuste maksmise kohta. EVEA tervitab rahandusministri ettepanekut kui ühte ettevõtja püsikulude leevendamise meedet, millega tahetakse toetada rendipindadel
PRESSITEADE

Pressiteade. EVEA kutsub üles Vabariigi Valitsust aitama kogu Eesti ettevõtlussektorit

23. aprillil peab Vabariigi Valitsus kinnitama KredExi ja EAS’i poolt pakutavate kriisiabi meetmete tingimused. EVEA saatis 22. aprillil peaministrile ja valitsuse liikmetele märgukirja. Selleks, et ettevõtlussektor väljuks kriisist “elusana”, on
top