Seisukohad

EL puudega isiku kaardist

Pr Kadri Mets   hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik        Sotsiaalministeerium 17.03.2023 Olete meid teavitanud, et  Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni EL puudega isiku kaardi loomise õigusliku algatuse ettevalmistamiseks. Arutasime teemat väike- ja keskmiste ettevõtjate vaatenurgast ning allpool leiate EVEA arvamuse puudega isiku kaardi ühtlustamise teemal Euroopa Liidus. EVEA
Seisukohad

Käibemaksu digiajastu paketist

Kellele: Maksu- ja tollipoliitika osakond Rahandusministeerium 17.03.2023 Arvamuse avaldamine Euroopa Komisjoni algatuse kohta seoses käibemaksu digiajastu paketiga Kõigepealt juhime tähelepanu probleemile seoses direktiivi eelnõus toodud aruandluskohustusega. Eelnõu kohaselt peab maksukohustuslane esitama andmed iga üksiku piiriülese tehingu kohta hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast arve väljastamist või pärast kuupäeva, mil arve tuli väljastada, kui
Seisukohad

Avalikust konsultatsioonist hilinenud maksete kohta

Õiguspoliitika valdkonna asekantsler Justiitsministeerium 20.02.2023 Avalikust konsultatsioonist hilinenud maksete kohta  – EVEA seisukohad Vastuseks Teie pöördumisele juhin kõigepealt tähelepanu sellele, et nii lühikese tähtaja jooksul  ei ole võimalik viia läbi põhjalikku küsitlust EVEA liikmete hulgas. Seetõttu saadan ainult EVEA olulisemad seisukohad hilinenud maksete teemal, tuginedes teatud osas ka 2012. a EVEA liikmete
Seisukohad

EVEA seisukohad elektrituru kujundamisest

Hr Tauno Hilimon Energeetika osakonna ekspert Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Teie: 25.01.2023 Meie: 06.02.2023 EVEA seisukohad elektrituru kujundamisest Vastuseks Teie pöördumisele juhime kõigepealt tähelepanu sellele, et nii põhjalikule küsimustikule on suure liikmeskonnaga ühendusel nii lühikese ajaga väga keeruline vastata. Alljärgnevalt püüame välja tuua mõned EVEA seisukohad elektrituru probleemide osas. 1.Kõigepealt tuleks väga kõrgete
Seisukohad

EVEA seisukohad valitsuse Rohepöörde tegevusplaani kohta

Vabariigi valitsus on koostanud rohepöörde tegevusplaani eelnõu (avaldatud 19.12.2022), tutvuda saab siit EVEA nõustub suures plaanis Rohepöörde tegevusplaanis püstitatud eesmärkidega, samuti valdkondadega, mida rohepööre puudutab. Kuivõrd meid huvitab peamiselt tegevusplaani rakendamise pool, siis kahjuks me seda tegevusplaanist ei leidnud. Jääb ebamääraseks, kes on erinevate tegevuste elluviijad ja rohepöördest otseselt kasusaajad. On küll
Seisukohad

Elektrituruseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõust (696 SE)

EVEA kommentaarid Elektrituruseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõule (696 SE): Meie hinnangul on eelnõu algatamine samm õiges suunas kuid eelnõu sisu osas oleme üsna kriitilised. Põhilised probleemid: Kui elektrivõrgu kõiki olemasolevaid võimsusi ei kasutata efektiivselt, siis peab võrguettevõtjal olema kohustus tagada võimsuste efektiivne kasutamine. Tuleb luua võrguettevõtjale tingimused selle ülesande täitmiseks nii,
Seisukohad

Kutsehaiguste loetelu täiendamisest

Teema: Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu“ muutmine Kellelea: Peep Peterson Tervise- ja Tööminister 25.11.2022 Kutsehaiguste loetelu täiendamisest Vastuseks Teie pöördumisele esitab EVEA alljärgnevalt oma seisukoha. Piirid töö ja eraelu vahel on hetkel olulisemalt hägusamad, kui need olid hetkel kehtiva tööohutuse ja töötervishoiu regulatsiooni vastuvõtmisel. Sellest tulenevalt on
Seisukohad

Seisukoht tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

Vastusena Rahandusministeeriumi pöördumisele esitab EVEA oma põhimõttelise seisukoha maksuvaba tulu ja selle tõstmise küsimuses. Eestis kehtib üksikisiku proportsionaalne tulumaks, aga seadusesse on jõudnud progressiivse tulumaksu elemendid, mis kahjustavad seaduse lihtsust ja läbipaistvust. Maksuvaba tulu võiks olla universaalne summa, mida kohaldatakse kõigile ühetaoliselt. Nii oli see ka varasemas tulumaksuseaduse redaktsioonis. 2016. aastal jõustus
Oluline Seisukohad UUDIS

EVEA seisukohad energeetika dialoogis

Energiapoliitika on täna ettevõtjate jaoks kõige teravam teema – paljude jaoks lausa elu ja surma küsimus ning seetõttu on tõhus dialoog riigi ja ettevõtjate vahel hädavajalik. Käesolevaga esitame väikeste ja
top

 

Условия кампании 

 1. ПОТРЕБИТЕЛИ:
 • При использовании услуги со скидкой необходимо предъявить действующую справку о вакцинации, выданную в период с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 года, или удостоверение работника здравоохранения. Медицинские работники также должны иметь действующую справку о вакцинации или перенесении COVID-19, независимо от даты выдачи, если это необходимо для посещения конкретного учреждения.
 • Организации, участвующие в кампании, самостоятельно разрабатывают свои скидки, и EVEA не несет ответственности за содержание предложений.
 • Kампания проходит с 15.11.2021 по 31.01.2022.
 • Организации-участники имеют право делать исключения в предоставлении скидок в определенные дни.
 • Вакцинация является добровольной, и поставщик медицинских услуг несет ответственность за информирование человека о рисках и побочных эффектах вакцины как лекарства.

 2. ПРЕДПРИЯТИЯ и Организации:

 • Чтобы присоединиться к участникам кампании, отправьте запрос на адрес: kampaania@evea.ee, указав название фирмы и торговую марку, под которой вы работаете, местоположение, адрес веб-сайта, краткое описание продукта / услуги и скидки, которые вы предлагаете, контактное лицо, адрес электронной почты и номер телефона. Пожалуйста, также пришлите свой логотип (в формате JPG или PNG).
 • Если скидка не действует постоянно, исключенные периоды должны быть указаны в предложении.
 • EVEA имеет право редактировать и сокращать текст предложения, сохраняя при этом максимально его содержание и стиль.
 • Предложения будут добавлены на страницу кампании в порядке поступления в течение 48 часов.
 • Участник кампании несет ответственность за то, чтобы его сотрудники были осведомлены об условиях кампании и проверяли право клиента на скидку.
 • Скачайте и используйте баннер кампании в своих онлайн-каналах, он должен быть направлен на страницу кампании: https://evea.ee/kampaania-2021/

 


 

Kampaania tingimused

 1. TARBIJALE:
 • Soodustusega teenuse tarbimisel tuleb esitada kehtiv immuniseerimise tõend, mis on väljastatud perioodil 15. november 2021 – 31. jaanuar 2022, või tervishoiutöötaja ametitõend. Ka tervishoiutöötajatel peab olema kehtiv immuniseerimise või läbipõdemise tõend, sõltumata väljaandmise kuupäevast, kui see on nõutav konkreetse ettevõtte külastamiseks.
 • Kampaanias osalevad ettevõtted kujundavad oma pakkumisi iseseisvalt ning EVEA ei vastuta pakkumiste sisu eest.
 • Kampaania kestab 15.11.2021 - 31. 01.2022. Osalevatel ettevõtetel on õigus teha erisusi soodustuste pakkumisel teatud päevadel.
 • Vaktsineerimine on vabatahtlik ja tervishoiuteenuse pakkuja kohustus on teavitada inimest vaktsiini kui ravimi ohtudest ja kõrvaltoimetest.
 1. ETTEVÕTJALE:
 • Liitumiseks kampaania pakkujatega saada soov aadressile kampaania@evea.ee märgusõnaga “Kampaania”, näidates ettevõtte ja kaubamärgi nime, mille all tegutsed, asukoht, veebilehe aadress, kokkuvõtlikult oma pakutav toode/teenus ja soodustus, kontaktisiku nimi, e-post ja telefon. Saada palun ka oma logo (logo peab olema JPG või PNG formaadis). 
 • Soodustuseks välistatud päevade või perioodide puhul peavad need olema pakkumises välja toodud.
 • EVEA-l on õigus pakkumise teksti toimetada ja lühendada, säilitades maksimaalselt selle sisu ja stiili.
 • Pakkumised lisatakse kampaanialehele saabumise järjekorras 48 tunni jooksul.
 • Soodustuse pakkuja vastutab selle eest, et tema personal on teadlik kampaania tingimustest ning kontrollib kliendi õigust soodustusele.
 • Lae alla ja kasuta oma veebikanalites kampaania bännerit, mis peab olema suunatud kampaanialehele: https://evea.ee/kampaania-2021/