Oluline Seisukohad UUDIS

EVEA taunib ettevõtluse häbimärgistamist ja osaühingute ning maksupetturite vahele võrdusmärgi panemist

Rahandusministeeriumi plaan hakata arutama võimalusi, kuidas eelarveaugu täitmiseks seada erinevaid piiranguid ja nõudmisi väikestele äriühingutele, muuhulgas näiteks maksustada osaliselt osaühingu omanikele makstavad dividendid sotsiaalmaksuga, seada ülempiir teatud kuludele,   tekitab ebaõiglust
Seisukohad UUDIS

Eesti majanduspoliitika plaan – MKM esmane alusdokument

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostanud pikaajalise majanduspoliitika plaani (29.01.2024), mis tugineb eelkõige sellele, mida ettevõtjad on eri formaatides välja öelnud, mis on nende ootused riigile majanduspoliitika kujundamisel. Fail allalaadimiseks: 2024.01.29
Seisukohad UUDIS

Töötervishoiu ja tööohutuse direktiivide aruandest

MKM-i palvel analüüsis EVEA töötervishoiu ja tööohutuse seadust väikeettevõtjate seisukohast. Tõime esile probleemid ning pakkusime välja võimalikke lahendusi (kiri MKM-i 12.12.23) : Euroopa Parlamendi 25. novembri 2015. aasta resolutsioonis ELi
Seisukohad

EVEA seisukohad Tarbijakaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse kohta

Hr Tiit Riisalo Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium EVEA seisukohad Tarbijakaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse kohta Kooskõlastusringile on saadetud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus (VTK), mis puudutab ostukviitungi ja e-arve väljastamisega seotud küsimusi. EVEA
Seisukohad UUDIS

EVEA seisukohad ja ettepanekud mootorsõidukimaksu seaduseelnõule

Kellele: Hr Mart Võrklaev, Rahandusministeerium EVEA seisukohad ja ettepanekud mootorsõidukimaksu seaduseelnõule     EVEA seisukoht mootorsõidukimaksu osas ei ole muutunud.  Oleme jätkuvalt seda meelt, et mootorsõidukimaksu ei tohi kehtestada kuna selle
Oluline Seisukohad UUDIS

E-arvete kohustus vajab põhjalikku arutelu väikeettevõtjatega

Valitsuse plaan kehtestada hiljemalt 2025. aastast kõigile ettevõtjatele kohustus esitada arved vaid masintöödeldavate e-arvetena ei arvesta väikeettevõtjate eripära. EVEA arvates peab üleminek reaalajamajandusele toimuma etapiviisiliselt ja vabatahtlikult.  Eesti Väike- ja
Oluline Seisukohad UUDIS

Ettepanek töötuskindlustuse süsteemi laiendamiseks

Pr Kaja Kallas, EV peaminister Hr Tiit Riisalo, majandus- ja infotehnoloogiaminister Hr Mart Võrklaev, rahandusminister Riigikogu rahanduskomisjon Riigikogu sotsiaalkomisjon 27.09.2023 EVEA ettepanek töötuskindlustuse süsteemi laiendamiseks Reageerides peaminister pr Kaja Kallase
Oluline Seisukohad UUDIS

EVEA seisukohad planeeritava ettevõtete tulumaksu kehtestamise kohta

19.09.2023 Valitsus suretab Eesti ettevõtluse konkurentsivõimet ja välisinvestorite usaldust. Valitsuses arutatav ettevõtte tulumaksu muudatus avaldab negatiivset mõju ettevõtete konkurentsivõimele, vähendab välisinvesteeringuid Eesti ettevõtlusesse, suurendab töötust, maksudest kõrvalehiilimist ning riigieelarve kulusid
Oluline Seisukohad

EVEA seisukohad mootorsõidukimaksu kehtestamise kavale

Rahandusminister hr Mart Võrklaev Rahandusministeerium Koopia: regionaalminister hr Madis Kallas                                              Põllumajandus- ja maaeluministeerium    Mootorsõidukimaksu seaduseelnõu  väljatöötamiskavatsusest  EVEA seisukohad mootorsõidukimaksu kehtestamise kavale   EVEA hinnangul ei ole Eestis mõistlik mootorsõidukimaksu kehtestada, sest peamiselt tarbeväärtusega ning inimeste baasvajaduste rahuldamiseks hädavajaliku vara  maksustamine nii väikese rahvaarvuga ja hõredalt asustatud riigis, kus ühistranspordi erinevat liiki
Oluline Seisukohad

EVEA seisukohad maksuseaduste muutmise seaduste eelnõudele

Hr Rahandusminister Mart Võrklaev Koopia: Peaminister Kaja Kallas Regionaalminister Madis Kallas Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo Justiitsminister Kalle Laanet Olete 26.04.2023 esitanud meile arvamuse avaldamiseks 1) tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu; 2) käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu; 3) hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu; 4) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning
top