Seisukohad

EVEA pöördumine koalitsiooni läbirääkijate poole ettevõtlusministri ametikoha taastamiseks ja võimalike kandidaatide väljapakkumine ettevõtjate poolt

Kellele:                                                                                                                     18.01.2021 Eesti Reformierakond Eesti Keskerakond EVEA pöördumine koalitsiooni läbirääkijate poole ettevõtlusministri ametikoha taastamiseks ja võimalike kandidaatide väljapakkumine ettevõtjate poolt Koroonakriisi ajal on paljud ettevõtjad ja neid esindavad organisatsioonid kogenud, et riigivalitsejad ei soovi nendega rääkida ega arvestada, et kiiruga sünnivad ettevõtluse keskkonda kahjustavad otsused, kriisiabimeetmed tehakse kinniste uste taga ja tihti arvestamata
Oluline Seisukohad

Ettevõtjate pöördumine Vabariigi Valitsuse poole seoses Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse taotlusvooruga

Hr Jüri Ratas Peaminister Eesti Vabariigi Valitsus Koopia: EAS, Riigi Tugiteenuste Keskus                                             Meie:    30. detsember 2020.a.   Ettevõtjate pöördumine Vabariigi Valitsuse poole EAS avab 7. jaanuaril 2021.a. uue taotlusvooru meetmes Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus (suurprojektid), mille planeeritud eelarve on 4,1 mln. eurot ning toetuse maksimaalne summa on 200 000 eurot  taotleja
Seisukohad

EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (257 SE)

EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (257 SE)EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (257 SE) leiad SIIN.
Oluline Seisukohad

EVEA märgukiri EV presidendile seoses Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) ning teiste seaduste muutmise protsessiga

Pr Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi president                                                                                                                11.12.2020   Märgukiri Seadusloome probleemile tähelepanu juhtimiseks seoses Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) ning teiste seaduste muutmise protsessiga ja palumaks Teid kõnealust seadust mitte välja kuulutada enne õiguskantsler Ülle Madise seisukoha kujundamist.  Austatud proua Vabariigi President Pöördume Teie poole märgukirjaga, et juhtida tähelepanu seadusloome probleemile
Seisukohad

EVEA kollektiivliikme MTÜ Reisibüroode Liidu pöördumine valitsuse poole seoses toetuse määramise nõudmisega sektori väikeettevõtetele

Lugupeetud Eesti Vabariigi Valitsus ja Riigikogu Majanduskomisjoni liikmed, Oleme pingsalt jälginud viimaste kuude väljaütlemisi riigi tasandil väikeettevõtjate suunas ning kurvastusega vaadanud, kuidas järjest on väikeettevõtlus välja lükatud riigiabi erinevatest programmidest.
Seisukohad

Tunnustusavaldus rahandusminister Martin Helmele ja riigihalduse ministrile Anneli Otile

Lugupeetud rahandusminister Martin Helme ja riigihalduse minister Anneli Ott! EVEA tänab, et avaldasite 04.12.2020 ühise pöördumisega toetust meie algatusele ja kutsusite üles avaliku sektori asutusi kiirendama arvete tasumist, et suunata raha ringlusse ja aidata sellega ennekõike mikro- ja väikeettevõtteid. Loodame, et teie üleskutse leiab ka reaalset vastukaja. Selleks, et saavutada püsiv tulemus,
Seisukohad

Kiired ettepanekud EVEA’lt seoses 30.11 kohtumisega minister Raul Siemiga

E-kiri väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemile ja teistele ministeeriumi tippametnikele: Minister Raul Siem oli 30.11.2020 kohtumisel EVEA-ga valmis kohe midagi praktilist ära tegema, kui EVEA esitab konkreetsed ettepanekud, mida saab olemasoleva rahaga realiseerida kriisis enimkannatanute ja toest ilma jäänud ettevõtjate päästmiseks. Toomegi nüüd välja konkreetsed kriisis suurima käibekaotuse teinud ettevõtlusvaldkonnad, kelle toetamist
Seisukohad

EVEA avaldus õiguskantslerile seoses haigushüvitiste korra seaduspärasusega

Pr Ülle Madise Õiguskantsler                                                                                                                                 29.11.2020   Avaldus Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse  §122 põhiseaduspärasuse kontrollimiseks. Õigusselguse saamiseks karantiini-haigushüvitiste (RaKS § 51 lg 1 p. 2; §56)  maksmise korra ja selle kaetuse osas TTOS §122 normidega ning selle regulatsiooni põhiseaduspärasusest. EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) esindab väike- ja
Seisukohad

EVEA pöördumine seoses REACT-EU ja teiste riigieelarveliste ja EL vahendite planeerimisega Covid-19 kriisi mõju leevendamiseks

Hr Jüri Ratas, Peaminister Hr Martin Helme, Rahandusminister Hr Raul Siem, Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Hr Taavi Aas, Majandus- ja taristuminister Hr Tanel Kiik, Sotsiaalminister                                                                                                  18.11.2020     EVEA pöördumine seoses REACT-EU ja teiste riigieelarveliste ja EL vahendite planeerimisega Covid-19 kriisi mõju leevendamiseks Austatud peaminister, ministrid! Olete kõik avalikult korduvalt tunnistanud,
Seisukohad

EVEA seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

Sotsiaalministeerium Suur-Ameerika 1 Tallinn info@sm.ee Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister Tanel.Kiik@sm.ee Pr Ulla Saar Ulla.Saar@sm.ee Pr Monika Koks Monika.Koks@sm.ee Meie: 09.11.2020 EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu 5215 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi
top