Seisukohad

EVEA seisukohad rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule

Justiitsministeerium Suur-Ameerika 1 Tallinn info@just.ee Pr Maris Lauri Justiitsminister Maris.lauri@just.ee Pr Ülle Madise Õiguskantsler info@oiguskantsler.ee                                                       Meie: 14.09.2021   EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu 6245 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades konkurentsitult suurim sektoriülene
Seisukohad

EVEA seisukohad Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule

Kellele: Justiitsministeerium Suur-Ameerika 1 Tallinn info@just.ee Pr Maris Lauri Justiitsminister Maris.lauri@just.ee Pr Eneli Kivi eneli.kivi@just.ee Pr Mari Koik mari.koik@just.ee Pr Ülle Madise Õiguskantsler info@oiguskantsler.ee                                                         
Seisukohad

EVEA ettepanekud Kredexi otselaenude kohta

EVEA kommentaarid ja ettepanekud Kredexi uuendatud erakorralisele käibekapitalilaenule, 1.09.2021 Kui otselaen on mõeldud neile, kes ei saa pangast laenu, siis ei ole mõistlik kasutada samu kvalifitseerumiskriteeriume, nagu seda teevad pangad (nt mineviku maksehäired üle 640 eur või ajatamata maksuvõlad perioodil 01.04.2019 – 01.03.2020 diskvalifitseerivad taotlejat, kuigi see ei pruugi mõjutada ettevõtte majandustulemusi või
Seisukohad

EVEA kommentaarid ja ettepanekud MKMi saadetud dokumendile: „Turismi kriisimeetmete 2020-2021 kokkuvõte ja järeldused“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Pr. Kristi Talving Koopia: Pr. Külli Kraner, Pr. Anne Lepp   EVEA kommentaarid ja ettepanekud MKMi poolt saadetud dokumendile: „Turismi kriisimeetmete 2020-2021 kokkuvõte ja järeldused“ 13.08.2021   Täname võimaluse eest kaasa rääkida võimalike täiendavate tugimeetmete põhimõtete kujundamisel. Tagasivaade senisele kriisiabi rakendamisele Leiame, et MKMi ülevaates toodud toetuste jagunemise statistika
Seisukohad

EVEA seisukohad „Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise eelnõule

Pr Kaja Kallas Peaminister   Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister   Hr Andres Sutt Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister   Koopia: Õiguskantsler                                             Meie: 11.08.2021   EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad „Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise eelnõule  Alustuseks
Seisukohad

EVEA kommentaarid Eesti taastekava avalikule konsultatsioonile ja taastekava eelnõule

4.06.2021 Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, kuhu kuulub üle 6200 ettevõtteerinevatelt tegevusaladelt üle Eesti ning kes esindab erinevas arengufaasis olevaid mikro, väike- ja keskmisi ettevõtjaid, esitab oma kommentaarid ja ettepanekuid Eesti Taastekava avaliku konsultatsiooni ja taastekava eelnõu kohta. Meie kommentaarid puudutavad eeskätt Taastekava kolme komponenti: Ettevõtete digipööre Ettevõtete rohepööre Energeetika ja
Seisukohad

EVEA seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 383 SE

Riigikogu Sotsiaalkomisjon                                             Meie: 26.05.2021   Koopia: Sotsiaalministeerium Õiguskantsler EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 383 SE Oleme esitanud juba novembris 2020 Sotsiaalministeeriumile oma seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Kahjuks ei ole meie seisukohti arvestatud või on neid käsitletud vaid
Seisukohad

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni seisukohad alkoholi-, tubaka , kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamisel

Rahandusminister pr Keit Pentus-Rosimannus Koopia: Justiitsminister pr Maris Lauri Maaeluminister hr Urmas Kruuse Ettevõtlus- ja Infotehnoloogiaminister hr Andres Sutt   Teie: 13.04.2021, nr. 1.1-10.1/2923-1 Meie: 19.05.2021   Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon seisukohad alkoholi-, tubaka‑, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamisel. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (edaspidi „EVEA“)
Seisukohad

EVEA avalik pöördumine peaminister Kaja Kallase poole: „Rääkige ettevõtjatega!“

Pr Kaja Kallas                                                                                                                                                   09.05.2021 Peaminister Koopia: meediakanalid ja -väljaanded Austatud peaminister Kaja Kallas Pöördume Teie poole väike- ja keskmiste ettevõtjate nimel. Teeme seda seekord avalikult ja meedia kaudu, sest meie senised pöördumised on jäänud ilma sisulise tagasisideta. Kuna meie tõstetavad teemad puudutavad mitmeid ministeeriume ning ka nende tööd seaduseelnõude ettevalmistamisel, pöördume just
top