Mainor AS

Marina Kaas, EVEA loomise algatusgrupi liige, ManNet Partners Baltics OÜ
Oleg Zavjalov, EVEA loomise algatusgrupi liige, Advisor Consult OÜ
Igor Jakobson, EVEA loomise algatusgrupi liige, Tallinna Tehnikaülikool