Skip to main content

VKE TESTI METOODIKA

Mis on VKE Test?

VKE (väikese ja keskmise ettevõtete) Testi eesmärk on aidata seadusandjat vältida selliste regulatsioonide vastuvõtmist, millel võib olla oluline negatiivne mõju mikro- ja väikeettevõtetele, mis on eriti tundlikud ja haavatavad halduskoormuse suurendamise puhul.

2019. a septembri seisuga on 20-s EL liikmesriigis väljatöötatud ja rakendatud VKE Test, mis tihti on integreeritud osa laiemast õigusaktide mõjuhindamise metoodikast. Lisaks on VKE Test vabatahtlikult rakendatud mitmes riigis väljaspool Euroopa Liitu – nt. Ukrainas ja Moldovas.

Allpool olevas manuses saab lugeda VKE Testist ja selle metoodikast, mis koostati Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) algatusel 2014-2015 ning mille väljatöötamist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Testi täiendati käesoleval aastal ja ettevõtluse sektori statistika on uuendatud 2018. a andmetega. Samas kõik 2015. aastal toodud väited ja põhimõtted on aktuaalsed tänaseni.

Testis saab lugeda Euroopa Liidu liikmesriikide praktikatest VKE Testi kasutamisel. Lisaks on seal toodud EVEA ettepanekud testi kasutuselevõtuks Eestis.

Lugeda saab siin:

VKE Testi protsessikirjeldus ja metoodilised soovitused