Allpool olevas manuses saab lugeda EVEA koostatud VKE (väikese ja keskmise ettevõtete) testist ja selle metoodikast. Samuti saab lugeda Euroopa Liidu liikmesriikide praktikatest VKE testi kasutamisel. Lisaks on toodud EVEA ettepanekud testi kasutuselevõtuks Eestis, mida kahetsusväärsel kombel siiani tehtud ei ole.

Lugeda saab siin:

VKE testi protsessikirjeldus ja metoodilised soovitused