Skip to main content
26 veebruar, 2019

DigitaliseSME projekt võimaldab ettevõttele digispetsialisti, või ka vastupidi

26 veebruar, 2019
Euroopa Liidu toel on Sul kuni novembrini käesoleval aastal võimalus osaleda DigitaliseSME projektis, mis aitab tootmis- ja teenindusprotsesse digitaalselt ümber kujundada. Samuti oodatakse digivaldkonnda eksperte, kes võiksid pakkuda tuge selles valdkonnas teiste riikide ettevõtetele. Hetkel on Eesti väikesed ja keskmised ettevõtjad väga väikest huvi üles näidanud, ja seepärast annab see Sulle suurepärase võimaluse sellest projektist osa saada. Selle kogu ELi hõlmava programmi kaudu pakutakse ettevõtetele võimalust digitaalse ümberkujundamisprojekti elluviimisel kasutada ekspertide tuge kontseptsioonist kuni teostuseni. Aidatakse leida ja kaasata eksperti, kelle profiil vastab Sinu vajadustele. Uuri välja, kuidas Sina kui ettevõtja või digitaliseerimise ekspert saad sellest võimalusest kasu! Sinu kasu antud projektist Kas oled ettevõtja?
  • Rahvusvahelised eksperdid saadavad ja toetavad  Sinu ettevõtte digitaalset ümberkujundamise protsessi ühe kuu vältel.
  • Saad toetust oma toodete, protsesside ja/või teenuste digitaliseerimiseks, mis viib edasi Sinu äritegevust.
  • Ekspertide tööd tasustab DigitaliseSME, Sinu ettevõte peab kandma vaid  eksperdi toitlustuse ja majutuse kulud Eestis.
Kas oled digivaldkonna ekspert? 
  • Laiendad oma turu ulatust, suurendad oma nähtavust rahvusvahelisel tasandil ja leiad uusi kliente.
  • Tugevdad oma mainet, liitudes ELi VKEsid toetava projektiga.
  • Saad ühekordse tasu oma osutatud teenuste eest, samuti katab külastatav ettevõte kõik Sinu majutus- ja toitlustuskulud.
VÕTA ÜHENDUST! Vaata VOLDIKUT! www.digitalisesme.eu info@digitalisesme.eu Pilootprojekt DigitaliseSME on kaasfinantseeritud Euroopa Komisjoni DG CONNECT poolt Euroopa Parlamendi ettepanekul. Projekti tutvustav tekst kajastab ainult projekti partnerite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.