Skip to main content
09 november, 2017

Ettevõtted jäeti ID-kaartide probleemide lahendamisel väga nõrgale positsioonile

09 november, 2017
E-riiki usaldanud ettevõtted jäeti ID-kaartide probleemide lahendamisel nende endi tegevusest sõltumata väga nõrgale positsioonile. ID-kaartide turvalisust puudutavate probleemide lahendamisel tegi riik liiga vähe ja liiga hilja, et tagada ettevõtete jaoks mõistliku tegevuskeskkonna säilimine. Kui riigiasutuste ja ametnike jaoks tagati võimalus õigel ajal ja kvaliteetselt oma ID-kaartide sertifikaate uuendada, siis ettevõtjate probleemide peale ei mõeldud ning täiesti vastutustundetult soovitati mitte-toimivat sertifikaatide uuendamise protsessi öösel uuesti katsetada. Ettevõtjad on EVEA-t teavitanud, et ID-kaartidest tingitud probleemid ei võimaldanud kiiresti teha ülekandeid, mistõttu oli firmasid, kellel tekkisid ringvõlgnevused ja seetõttu ka tõsised probleemid oma kohustuste täitmisel nii äripartnerite kui MTA ees. Erasektor on riigi toel ID-kaardi lahendused aastatega omaks võtnud lootuses, et probleemide korral on ka nende lahendamisel olemas riigi piisav tugi ja mõistmine. Ettevõtluse toimimisele nii olulised süsteemid nagu pangaülekannete tegemine ja Maksu- ja Tolliametiga suhtlemine on muutunud suures osas sõltuvaks ID-kaartide kasutamise võimalusest, kuid toetava suhtumise asemel põrkasid probleemidega maadlevad ettevõtjad ükskõiksusele ja arrogantsile, et kõik ülekanded riigile peavad olema õigel ajal tehtud ning mingeid järeleandmisi deklaratsioonide esitamise osas kindlasti ei tehta. Kui MTA poolt krüpteeritud dokumenti ei ole võimalik suuremahuliste ja riigile teada olevate probleemide tõttu avada, kuid kohustuste täitmist eeldatakse sellele vaatamata, asetab see e-riiki usaldanud ettevõtted nende endi tegevusest sõltumata väga nõrgale positsioonile. Isikute ringi, keda teavitati ID-kaardi sertifikaatide sulgemisest ette ning kellele pakuti eelisvõimalust sertifikaatide uuendamisel, oleks kindlasti tulnud kaasata ka ettevõtjad. ID-kaardi põhine suhtlus riigiga ei saa olla ühepoolne. Autor: EVEA volikogu PS. Uudist saab lugeda ka Postimehest ja Delfist ja Äripäevast.