Osaleda võivad Eesti mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), kes on turul tegutsenud kauem kui 2 aastat, kelle põhitegevusala ei ole tarkvaraarendus, kelle toode või teenuse pakkumisel kasutatakse nutikaid lahendusi ning keda võib erinevate digitaalsete tehnoloogiate rakendamisel tuua eeskujuks teistele.

Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Eeskujulik digitaliseerija , laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”.

Ankeedis küsitavad andmed on järgmised:

Ettevõte:
Registrikood
Asutamise aeg
Kontaktisik
Telefon
E-post
Koduleht, sotsiaalmeedia
Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus

Arvutid ja internet
Ettevõttes kasutab rohkem kui 50% töötajatest arvutit või kaasaskantavat nutiseadet, millel on ärilistel eesmärkidel juurdepääs internetti
Kiireima internetiühenduse maksimaalne allalaadimiskiirus on vähemalt 30 Mbit/s.
Kasutatakse andmesalvestuseks või andmetöötluseks pilvepõhist tarkvara
Ärimudel, toode ja teenus
Toode või teenus põhineb suures osas infotehnoloogia kasutamisele, sh asjade internet
Ärimudel kasutab roboteid ja/või tehisintellekti
Asjaajamine kliendiga ja partneritega on paberivaba
Ettevõtte e-kanalid
Kodulehel on vähemalt üks järgmistest funktsioonidest: hinnakirjad; külastajate võimalus tellida, kohandada või kujundada veebipõhiseid kaupu või teenuseid; tellimuste või staatuse jälgimine; isikupärastatud veebilehe sisu regulaarsetele/ korduvatele külastajatele
Ettevõttes on aktiivselt kasutusel sotsiaalmeedia, märkida kanalite arv ja nimetused
Ettevõte kasutab e-kaubandust oma toodete/teenuste müügis, internetimüügi osakaal müügitulus, %:
Tööprotsesside juhtimise tarkvara
Ettevõttes on juurutatud ERP (ettevõtte ressursside planeerimise) tarkvara terviklahendus, et jagada teavet erinevate funktsionaalsete valdkondade vahel
Tööprotsessi üksikud etapid on juhitud tarkvara abil
Kasutusel on kliendisuhete haldamise (CRM) tarkvara
Ettevõttes on kasutuses e-arved ja e-raamatupidamine
Töötajate digikompetentsid
Ettevõttes on palgal või muu pikaajalise lepinguga IKT spetsialist
Ettevõte panustab töötajate digiteadlikkuse tõstmisesse või tarkvara kasutusoskuse ja andmeturvalisuse suurendamisse

Ühiskondlik aktiivsus
Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine.
Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse
Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit)

Saatke ankeet e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 15.02.2024

Kommentaarid