Skip to main content

EESKUJULIK DIGITALISEERIJA 2023

15 jaanuar, 2024
Osaleda võivad Eesti mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), kes on turul tegutsenud kauem kui 2 aastat, kelle põhitegevusala ei ole tarkvaraarendus, kelle toode või teenuse pakkumisel kasutatakse nutikaid lahendusi ning keda võib erinevate digitaalsete tehnoloogiate rakendamisel tuua eeskujuks teistele. Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Eeskujulik digitaliseerija , laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Ankeedis küsitavad andmed on järgmised: Ettevõte: Registrikood Asutamise aeg Kontaktisik Telefon E-post Koduleht, sotsiaalmeedia Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus Arvutid ja internet Ettevõttes kasutab rohkem kui 50% töötajatest arvutit või kaasaskantavat nutiseadet, millel on ärilistel eesmärkidel juurdepääs internetti Kiireima internetiühenduse maksimaalne allalaadimiskiirus on vähemalt 30 Mbit/s. Kasutatakse andmesalvestuseks või andmetöötluseks pilvepõhist tarkvara Ärimudel, toode ja teenus Toode või teenus põhineb suures osas infotehnoloogia kasutamisele, sh asjade internet Ärimudel kasutab roboteid ja/või tehisintellekti Asjaajamine kliendiga ja partneritega on paberivaba Ettevõtte e-kanalid Kodulehel on vähemalt üks järgmistest funktsioonidest: hinnakirjad; külastajate võimalus tellida, kohandada või kujundada veebipõhiseid kaupu või teenuseid; tellimuste või staatuse jälgimine; isikupärastatud veebilehe sisu regulaarsetele/ korduvatele külastajatele Ettevõttes on aktiivselt kasutusel sotsiaalmeedia, märkida kanalite arv ja nimetused Ettevõte kasutab e-kaubandust oma toodete/teenuste müügis, internetimüügi osakaal müügitulus, %: Tööprotsesside juhtimise tarkvara Ettevõttes on juurutatud ERP (ettevõtte ressursside planeerimise) tarkvara terviklahendus, et jagada teavet erinevate funktsionaalsete valdkondade vahel Tööprotsessi üksikud etapid on juhitud tarkvara abil Kasutusel on kliendisuhete haldamise (CRM) tarkvara Ettevõttes on kasutuses e-arved ja e-raamatupidamine Töötajate digikompetentsid Ettevõttes on palgal või muu pikaajalise lepinguga IKT spetsialist Ettevõte panustab töötajate digiteadlikkuse tõstmisesse või tarkvara kasutusoskuse ja andmeturvalisuse suurendamisse Ühiskondlik aktiivsus Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine. Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit) Saatke ankeet e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 15.02.2024