Austatud EV rahandusminister Martin Helme

EVEA avaldus seoses rahandusministri Martin Helme 23.04.2020 esitatud memorandumiga

EVEA tervitab rahandusministri ettepanekut toetada rendipindadel tegutsevaid kaubandusettevõtteid. Oleme samuti mitmel korral pöördunud valitsuse poole palvega toetada kriisi tõttu uksed sulgema sunnitud kaupluste ja teenindusettevõtete püsikulusid, mille hulgas on rent üks suurimaid.

Samas juhime rahandusministri ja valitsuse tähelepanu, et plaanitav toetus peaks õiglase ja võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt  hõlmama:

  1. mitte üksnes suurimates kaubanduskeskustes tegutsevaid, vaid kõiki spetsialiseeritud kauplusi, v.a. toidupoed ja apteegid, mis tegutsevad rendipinnal ning mis olid koroona-kriisi ja eriolukorra tõttu kaotanud suurema osa oma käibest, nt. käsitöö- ja suveniiripoed ja butiigid Tallinna vanalinnas aga ka teistes linnades ning valdades, mis juba märtsi algusest olid klientidest tühjad;
  2. kaubanduskeskuste rentnikest peab toetus olema kättesaadav mitte üksnes kaubandus- vaid ka teenindusettevõtetele, kes olid samuti sunnitud uksed sulgema (nt ilusalongid, õmblusateljeed jms);
  3. rendipinnal (ka väljaspool kaubanduskeskusi) tegutsevaid ilu- , heaolu- ja terviseteenuste pakkujaid, kes on nakkusleviku takistamiseks oma tegevust vabatahtlikult peatanud.

Kuna selline lähenemine suurendab oluliselt toetuse saajate sihtgruppi ja meetme kulu, teeb EVEA ettepaneku tõsta käibelanguse kriteeriumi  vähemalt 50 %-ni märtsis ja 80%-ni aprillis, et toetus jõuaks eelkõige enim kannatanud ettevõtjateni. Nii loodetavasti jääks meetme koormus riigieelarvele praeguste võimaluste piiridesse, kuigi loomulikult vajab see täiendavat analüüsi.  Leiame, et 30%-line käibelangus tekkis juba ning tekib veel väga paljudes kaubandusettevõtetes pelgalt seoses koroona-kriisi üldise mõjuga inimeste ostujõule ja tarbimiskäitumisele ning  see ei kuulu riigi poolt kompenseerimisele.

Lisaks peaks toetuse andmisel arvestama üürileandja poolt üürnikule juba antud allahindlust üürisummmast.

EVEA pakub rahandusministrile oma abi toetuse võimalike tingimuste kiireks testimiseks meie liikmeskonda kuuluvate erinevate tegevusalade teenindus – ja kaubandusettevõtete peal, ning loodab, et väljapakutud toetus rakendub laiapõhjalisemalt, kui meedias avaldatud memorandumi kokkuvõttest esmalt paistab. Oleksime tänulikud, kui minister Martin Helme tutvustaks meile detailsemalt oma ettepanekut ning palume kaasata EVEA-d selle tänuväärse tugimeetme tingimuste edasisse arutelusse.

Koostöö soovidega,

EVEA nimel

Heiki Rits, president

heiki@evea.ee, https://evea.ee

23. aprillil 2020

 

Kommentaarid