Vähendamaks ettevõtjate hulgas valitsevat rahulolematust peaks uus valitsuskoalitsioon kohe alguses kokku leppima ettevõtluskeskkonda parandavates punktides, leiab Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon EVEA.

EVEA president Kersti Kracht märgib saadetud teates, et uus koalitsioon ei pea leiutama midagi uut vaid lihtsalt kuulama ettevõtjate häält ning kasutama neid ettepanekuid, mis eksperdid on teinud aastate jooksul. Ettepanekud on koondatud Justiitsministeeriumi juures koos käinud konkurentsivõime töögrupi dokumenti, mida soovitame kindlasti vaadata.

EVEA toob välja järgmised teemad, mille osas koalitsioon ei tohi jääda pimedaks, vaid peab neid kindlasti võtma tõsiselt:

  • paindlikud töösuhted

Töölepinguseadus tuleb muuta paindlikumaks, et soodustada töösuhteid, mis rahuldaks kõikide osapoolt vajadusi uuenenud majanduskeskkonnas.

  • kaasaegne maksukeskkond;

Otseselt seotud ka eeltoodud punktiga, kuna sotsiaalmaksu alammäär seab väga konkreetsed piirangud paindlikele töösuhetele.
Vastu võetud aktsiisitõusud ei soodusta kuidagi ettevõtluskeskkonna parandamist, vaid vastupidi.

  • optimaalne halduskoormus

EVEA koostatud SME Testi kasutuselevõtt nende seaduste puhul, mis puudutavad ettevõtjaid.

  • ettevõtlust toetav õiguskeskkond.

Ettevõtjad saaksid oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse ning prokuratuuri, ja et nende probleemidega ka tegeldaks, mitte ei oodataks riigikohtu otsust või menetlusi ei lõpetataks formaalsetel põhjustel.

Allikas: Teabeleht

Kommentaarid