Skip to main content
03 september, 2021

EVEA ettepanekud Kredexi otselaenude kohta

03 september, 2021
EVEA kommentaarid ja ettepanekud Kredexi uuendatud erakorralisele käibekapitalilaenule, 1.09.2021
  1. Kui otselaen on mõeldud neile, kes ei saa pangast laenu, siis ei ole mõistlik kasutada samu kvalifitseerumiskriteeriume, nagu seda teevad pangad (nt mineviku maksehäired üle 640 eur või ajatamata maksuvõlad perioodil 01.04.2019 – 01.03.2020 diskvalifitseerivad taotlejat, kuigi see ei pruugi mõjutada ettevõtte majandustulemusi või tänast maksevõimet). Maksehäire põhjused võivad olla erinevad, mh ringvõlgnevus ettevõtjate vahel, mis on eriti väikeettevõtjate vahel krooniline probleem. Ettepanek on mitte seda nõuet rakendada. Äärmisel juhul võiks kasutada suhtarvu: nt maksehäire summa vsersus bilansimaht või aastakäive vms ning võlgnevuse summa peab olema oluline (nt üle 5%).
  2. Ettepanek: mitte seada turismiteenuste pakkujatele laenu andmise tingimuseks registreeringut portaalis “puhkaeestis.ee”, sest kõiki sinna ei võeta, teisalt, sundregistreerimine risustab süsteemi.
  3. Ettepanek: mitte teha ammendavat tegevusalade nimekirja, lisada “ja muud turismist sõltuvad või seda teenindavad valdkonnad”, nt käsitöö- ja suveniiritootjad ja müüjad, pesumajad, koristusfirmad, ilusalongid ja -kliinikud, kes praeguste tingimuste järgi jäävad sihtgrupist välja. Alternatiivina EMTAK-ide nimekirjale võiks kasutada käibelanguse kriteeriumit, võrdlusbaasiks kasutada 2019. a andmeid, tegevusalasid mitte defineerida, kuid nõuda taotlejalt käibelanguse seose COVID-iga tõendamist.
  4. Intress 4% + Euribor otselaenu puhul on liiga kõrge, ka pankadelt tuleks nõuda Kredexi garanteeritavate kriisilaenude madalamat intressi, alates 2%, nagu kord 2020. a oli juba kokku lepitud ja välja kuulutatud.
  5. Lepingutasud võiksid olla fikseeritud alampiiril, laenutaotluse menetleja töömaht ei sõltu laenusummast.
  6. Hüpe 10%-lisest tagatisest kuni 150 000 euro suuruse laenu puhul 50%-lisele tagatisele alates 150 001 eurost ja  suuremate summade puhul on liiga järsk,  see võiks olla astmeline. Vaja on leida lahendus, kuidas ühelt poolt kasutada EIF-i soodsaid tingimusi väikelaenudele, kuid siiski hoida ka suuremate laenude tagatisnõuet kriisis pihta saanud ettevõtjatele jõukohasena.
  7. Kordame oma ettepanekut kasutada maksimaalse laenusumma määramisel ka 3-ndat riigiabi ajutises raamistikus lubatud võimalust – 18 kuu põhjendatud likviidsusvajadus. Kuna COVID-kriis on kestnud juba 1,5 aastat, ei ole 25% 2019. a käibest või 200% 2019. a tööjõukuludest enam paljudele piisav laenusumma, et leevendada likviidsusprobleeme.
EVEA juhatuse nimel Marina Kaas, marina@evea.ee