Skip to main content
05 veebruar, 2019

EVEA korraline üldkoosolek

05 veebruar, 2019
Hea EVEA liige! Käesolevaga kutsume Sind kui Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, registrikood 80014387 (edaspidi EVEA) liiget korralisele üldkoosolekule (edaspidi Üldkoosolek), mis toimub 14. veebruaril 2019 algusega kell 14:00 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse Väikeses saalis, aadressil Tõnismägi 2, 15189 Tallinn. Üldkoosoleku kokkukutsumine on tingitud vajadusest kinnitada 2018. a majandusaasta aruanne ja otsustada muid olulisi küsimusi. Kohale tulnud liikmete registreerumine toimub Üldkoosoleku läbiviimise kohas alates kell 13.30. 1)    Üldkoosoleku päevakord: 1.    12.06.2018 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsuste kinnitamine; 2.    EVEA 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; 3.    EVEA juhatuse aruanne 2018. aasta tegevustest; 4.    EVEA 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; 5.    Põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja kinnitamine; 6.    Koosolekul tõstatatud küsimused. 2)    Muud Üldkoosolekuga seonduvad tähtsust omavad asjaolud Üldkoosolekul osalemiseks palume Üldkoosolekule kaasa võtta isikut tõendav dokument. Juhul, kui isik esindab äriühingut, mille juhatuses ta ei ole, tuleb Üldkoosolekule kaasa võtta äriühingu poolt väljastatud volikiri (digiallkirja korral – koos allkirjalehega), või saata see e-postiga aadressile evea@evea.ee hiljemalt kell 11.00-ks koosoleku toimumise päeval. Selleks, et arvestada koosolekuks tellitava EVEA juubelitordi suurusega, palume Sind  registreeruda hiljemalt 12. veebruaril aadressil: evea@evea.ee. Kui ei saa ise kohale tulla, palun teha volitus, ja see digitaalselt allkirjastatuna saata aadressile: evea@evea.ee hiljemalt kell 11.00-ks koosoleku toimumise päeval! Volituse saab teha inimesele, kes füüsiliselt üldkogule kohale tuleb. Registreerunud inimeste infot, kellele on võimalik teha volitus, saab EVEA infojuhi Virge Haavasalu käest aadressil: virge@evea.ee. Volituse blankett on siin. Lisame manusena tutvumiseks arutlusele tuleva EVEA 2018. a. EVEA majandusaastaaruanne 2018 ning volikogu poolseid ettepanekuid EVEA põhikirja muudatusettepanekud tabeli kujul ja EVEA Põhikirja terviktekst koos muudatusettepanekutega. Loodetava kohtumiseni! Heiki Rits, EVEA president Marina Kaas, EVEA asepresident ja juhatuse liige