Skip to main content
07 juuni, 2020

EVEA pöördumine koroonakriisi tagajärjel tekkinud maksuvõlgade käsitlemise, ajatamistaotluste lahendamise teemal

07 juuni, 2020
04.06.2020 Maksu- ja Tolliamet, Peadirektor hr. Valdur Laid Koopia: EV Rahandusminister hr. Martin Helme   EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) pöördumine koroonakriisist tagajärjel tekkinud maksuvõlgade käsitlemise, ajatamistaotluste lahendamise teemal  EVEA koondab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (edaspidi VKE) üle Eesti s.h. ka hõredalt asustatud või muul põhjusel töötajate nappuse all kannatavatest piirkondadest. Meie liikmete hulgas on väga erinevate tegevusvaldkondade ettevõtteid – nii iseendale tööandjaid kui ka suuremaid. Esindame otseliikmelisuse või kollektiivliikmelisuse kaudu rohkem kui 2000 ettevõtet, kuid tegutseme kõigi VKE-de huvides, keda on 99.86% kõigist tegutsevatest ettevõtjatest. Eriolukorra väljakuulutamise ning sellest põhjustatud majandustegevuse sulgemise  järel andis riik ettevõtjatele tugeva sõnumi, et majanduse sulgemise tagajärjel tekkinud maksuvõlgade osas annab riik ettevõtjatele hingetõmbeaega, pakkudes lihtsustatud korras ajatamisvõimalust ning loobub maksuvõlalt tulu teenimisest. Eelnimetatud lubadused said õigusliku jõu  22.04.2020 jõustunud seadusega  Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus (edaspidi: COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed). Ettevõtjatele oli väga tugev signaal – riik hoolib ja toetab ettevõtjaid raskel ajal ning see aitab ettevõtetel ellu jääda ning töökohti säilitada. Pärast eriolukorra lõppu on järk-järgult taastumas tavapärane töörütm ka Maksu- ja Tolliametis. Olete taasavanud võlapäringu; taastunud on maksuvõla intressiarvestus ning juunikuust taastub sotsiaalmaksu miinimumkohustus kriisieelsel tasemel. Kuna paljude ettevõtete jaoks on olukord aga  jätkuvalt keeruline ning kogu energia kulub ellujäämisele, siis võib väikeettevõtja olla tavapärasest veelgi tundlikum bürokraatianõuete muutmise või ebaselgete reeglite suhtes. Seetõttu juhime Teie tähelepanu, et paljud meie liikmed on mures Maksu- ja Tolliametilt saadud nõudekirjade pärast. Neis nõudekirjades soovitatakse tungivalt  maksta või ajatada eriolukorra ajal tekkinud maksuvõlad. Samuti  märgib MTA selles kirjas, et alates eriolukorra lõppemisest 18 mai 2020.a. taasalustas maksuhaldur oma tavapärast maksuvõlgade menetlust ning ajatamistaotluste läbivaatamist ja maksuvõlalt intresside arvutamist tavapärases korras. Meie arvates on see kiri ettevõtjatele raskesti mõistetav ning põhjendamatut hirmu ja segadust tekitav. Seetõttu palume ettevõtjatega suheldes neid informeerida, et intresside tavapärane kord kuni 31.12.2021 tähendab, et  maksuvõlale kehtib intressimäär 0,03% päevas. Lisaks palume, et maksuhaldur kohaldaks kõigile vahemikus 01.03.2020 kuni 01.07.2020 tekkinud maksuvõlgadele, eeldusel, et ettevõttel enne 01.03.2020 puudus või oli ajatatud maksevõlg, automaatset ajatamise graafikut 24 kuud. Kindlasti on ettevõtjale suureks abiks maksuhalduri selge ja arusaadav kommunikatsioon nii veebilehel kui ettevõtetele saadetud kirjades.   Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/   Heiki Rits EVEA President evea@evea.ee   Ron Luvistsuk EVEA volikogu liige