EVEA on veendunud, et rohepöörde õnnestumiseks on vaja teha sellest nö rahvaprojekt. Seepärast võiksid saada rohepöörde mootoriks väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE-d), kes oleksid vajalik vahelüli riigi ja kodanike vahel.

VKEde osakaal tegutsevate ettevõtete koguarvust Eestis on 99,88% ja nende panus majandusse on  keskeltläbi 80%, nende juhid on sageli kogukondade kõneisikud või arvamusliidrid kogu ühiskonnas.

Täna toimub Riigikogus teaduspoliitika konverents „Teadus kui Eesti arengumootor (VIII). Kuidas targalt roheliseks pöörata“, kus EVEA volikogu liige Kaul Nurm teeb ülevaate EVEA rohepöörde nägemusest, mis sisaldab konkreetseid ettepanekuid kõigi Eesti inimeste ja ettevõtete kaasamiseks rohepöördesse.

Konverentsi eesmärk on ärgitada arutelu poliitikute, teadlaste ja ettevõtjate vahel, et arendada koostööd rohepöörde edukaks läbiviimiseks. EVEA-s on juba selle aasta veebruarist tegelenud antud teemaga liikmetest koosnev rohepöörde töögrupp.

„Rohepööre ei saa olla ainult efektiivne ja kliimaneutraalne majandamine, see on samavõrd ka roheline keskkond, inimesed, kultuur. Rohepööre peab suures plaanis olema tuluprojekt, mitte kuluprojekt, ning meie lihvimisjärgus olev rohepöörde strateegia  lähtub just sellest seisukohast“, ütleb EVEA president Heiki Rits.

„Praegu on võetud Eestis poliitiline suund nö eliidiprojektile. Rohepöördest saavad kasu vaid valitud ettevõtted, sh suured riiklikud monopolid. Kodanikke ja enamus väikeettevõtjaid ootavad aga ees suuremad arved nii energia kui kaupade-teenuste tarbimise eest. Seetõttu jääb rohepööre neile mõistetamatuks ja neid on kerge üles kütta rohepöörde vastu,“ märgib Nurm oma ettekandes.

Kui aga võtta rohepöördes suund nö rahvaprojektile, siis saaksid sellest osa ja otsest kasu inimesed ja VKEd. „Projekt oleks üles ehitatud motivaatoritele, kus iga Eesti inimene saab osaleda rohepöörde elluviimises, saab osa rohepöörde lisandväärtusest ja eelistest,“ toonitab Nurm. Potentsiaalsetest rohepöörde vastastest oleks tema hinnangul võimalik nii tekitada laialdane toetusrühm rohepöördele.

Kokkuvõtvalt, kui tahame, et rohepööre õnnestuks, tuleb kujundada sellest rahvaprojekt! Iga inimene peab olema positiivselt kaasatud rohepöördesse. EVEA kutsub teadlasi ja ettevõtjaid koostööle rohepöörde mõtestamiseks ja elluviimiseks!

Infoks

Konverentsi saab jälgida 20. oktoobril kell 10.00-16.00 otseülekandena ERR-i teadusportaalis Novaator. EVEA planeeritud ettekande aeg on k 12.05–12.25, seejärel paneeldiskussioon kuni 13.10. Konverentsikava: https://www.etag.ee/uritus/teaduspoliitika-konverents-2021-teadus-kui-eesti-arengumootor-viii-kuidas-targalt-roheliseks-poorata/.

EVEA seisukohti rohepöördest saab lugeda rubriigis „Seisukohad

Kommentaarid:

Kaul Nurm

EVEA volikogu liige, EVEA rohepöörde töögrupi asejuht

e-post: kaul.nurm@gmail.com

mobiil: 56647800

Lisaks

EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6200 ettevõtte, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis.  Rohkem infot: https://evea.ee

Kommentaarid