Hr Tiit Riisalo
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

EVEA seisukohad Tarbijakaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse kohta

Kooskõlastusringile on saadetud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus (VTK), mis puudutab ostukviitungi ja e-arve väljastamisega seotud küsimusi. EVEA põhimõtteliselt toetab VTK-s väljapakutud lahendusi. Samas juhime tähelepanu ka mõnele probleemkohale.

1. VTK ühe tulemuse kohaselt kohustub kaupleja väljastama tarbijale paberil ostukviitungi üksnes siis, kui tarbija sellest kauplejat eelnevalt teavitab. Siiski tuleb paberil ostukviitung tarbijale vaikimisi väljastada olukorras, kus tarbija sooritab ostu sularahas ega registreeri ostu kliendikaardiga, seejuures peab kaupleja kliendikaart olema selline, mis võimaldab tarbija ostuajalugu tagantjärgi välja võtta kahe aasta jooksul alates ostu sooritamisest.
EVEA hinnangul puudub vajadussularaha ja kliendikaardiga seotud erandi järele. Teadlik tarbija peaks ise otsustama, kas ta vajab tõendit võimaliku vaidlustuse esitamiseks tulevikus, sest temal lasub sellisel juhul ostu tõendamise kohustus. Tasub kaaluda, kas kaupleja kohustuseks peab olema tarbijale ostukviitungi väljastamise pakkumine. Alternatiivseks lahenduseks võiks olla, et kui tarbija tasutav summa on väiksem kui teatud summa (näiteks 50 või 100 eurot), antakse ostukviitung tarbija nõudmisel. Suurema summa puhul antakse kviitung vaikimisi. Ehk teisisõnu suurendatakse praeguse regulatsiooni piirsummat (20 eurot).

2. VTK-s on välja pakutud, et kui kaupleja ei soovi enam tarbijale vaikimisi paberil ostukviitungit väljastada, peavad tema kassasüsteemid olema sellised, mis võimaldavad kauplejal hiljem tarbija soovi korral ostukviitungi ikkagi väljastada (näiteks olukorras, kus tarbija soovib kauplejale esitada pretensiooni toote puuduse osas). Ostukviitungite tagantjärgi väljavõtmise võimekus peab olema vähemalt kaks aastat alates ostu sooritamisest.
EVEA arvates ei peaks kauplejaid koormama ostukviitungi tagantjärgi väljavõtmise kohustusega. Ostukviitungi väljastamine on ostu hetke küsimus ja piisab sellest, kui tarbijal on võimalik sellel hetkel saada paberil ostukviitung või mõni muu tõend ostu sooritamise kohta. Samuti on ebaõiglane kohustada kauplejat varasema ostuga seotud probleemi ilmnemisel otsima tõendit, mis võib aidata kaasa tarbija poolt kaebuse
esitamisele tarbijavaidluste komisjonis või kohtus. Ostukviitungi tagantjärgi väljastamise kohustus on ebamõistlikult koormav ka väikestele
ettevõtetele, kellel tänasel päeval puudub selleks automatiseeritud lahendus.

Lugupidamisega

Ille Nakurt-Murumaa
EVEA president

Koostas: M. Sepp, marek@evea.ee

Kommentaarid