Arvamus ja ettepanek raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (259SE) kohta (07.12.2016)