1.Kommunikatsiooni ja turunduse grupp (tegeleb organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni, meediatöö, turunduse, liikmeskonna kasvatamisega, teenuste mitmekesistamisega liikmetele jms)

Volikogu ja infojuht:  

Heiki Rits (Outsourcing Partner OÜ)

Marina Kaas (ManNet Partners Baltics OÜ)

Vahur Suvi (Portal Invest OÜ)

Märt Meesak (Parim Seltskond OÜ)

Piret Kesküla (MTÜ Eesti Kosmeetikute Liit)

Mait Rungi (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor)

Virge Haavasalu (VH Kommunikatsioon OÜ) (infojuht)

Lihtliikmed:

Meljo Musto (Melsum OÜ)

Krista Rebane (Rebane Consulting OÜ)

Indrek Gutmann (ADDDO OÜ)

Kadri Kullman (Emajõe Halduse OÜ)

Andres Lainela (Filmitegija OÜ)

Kairi Oja (Freelancewriting OÜ)

Jürgen Tabo (Heles IT OÜ)

Marcus Pertel (IDLoome OÜ)

Eve Niemi (Miliisi OÜ)

Karmen Tuberik (Personal Style OÜ)

Ivar Kruusenberg (PowerUp Fuel Cells OÜ)

Signe Tiitso (PrintHerald OÜ)

Richard Lemendik (Proproles OÜ)

Kerli Kivisoo (Solenberg OÜ)

Tiina Kilkson (Ühetähejutud OÜ)

2. Ettevõtluspoliitika grupp (ülesandeks on kommenteerida ja kujundada EVEA arvamust seaduste, ettevõtluse tugiprogrammide (sh kriisimeetmed) ja muude ettevõtluskeskkonda mõjutavate tegurite kohta)

Volikogu:

Marina Kaas (ManNet Partners Baltics OÜ) (töögrupi juht)

Heiki Rits (Outsourcing Partner OÜ)

Ille Nakurt-Murumaa (Tondihobu OÜ)

Kaul Nurm (Masmeko OÜ)

Meelis Tint (Liisbet Invest OÜ)

Mait Rungi (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor)

Signe Sarah Arro (Pilguse Mõis OÜ)

Annika Küüdorf (Töökeskkonna Haldus OÜ)

Elo Kallas (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit)

Valdek Haugas (Tripo OÜ)

Lihtliikmed:

Raivo Hellerma (CePe Projektid OÜ)

Kristjan Lang (Dream Stay OÜ)

Toivo Vald (FlaxLine Tekstiil OÜ)

Vaike Soosaar (Kõlleste Garlic OÜ)

Dmitri Litau (Litau Büroo OÜ)

Liis Kuurme (Lovistic OÜ)

Lea Kivipõld (Pakane OÜ)

Tiit Orloff (CoomorLander OÜ)

Erki Pisuke(Hugo Legal)

Maire Forsel (Leisi Lapikoda)

Ingrid Ojamaa (Hunting Experience OÜ)

Rosen Dimov (Phasegrowth OÜ)

3. Finants- ja projektigrupp (tegeleb EVEA finantseerimisega seotud küsimustega, sh liikmemaksud, projektid, sponsorid, finantsseisu jälgimine jms)

Volikogu:

Ron Luvistsuk (töögrupi juht)

Heiki Rits (Outsourcing Partner OÜ)

Marina Kaas (ManNet Partners Baltics OÜ) (projektid)

Lihtliikmed:

Terje Tiits (7Lavella OÜ)

Kadi Raus (Assistly OÜ)

Ljubov Gavriltsik (BLN Consulting OÜ)

Egle Vainula (eLMEK Accounting OÜ)

Maris Leima (MR Trade OÜ)

Veiko Tammeveski (VMT Maaehitus OÜ)

4. EVEA ettevõtlusgala Eesti Ettevõtlik Vaim toimkond: 

Marina Kaas (ManNet Partners Baltics OÜ)

Heiki Rits (Outsourcing Partner OÜ)

Signe Sarah Arro (Pilguse Mõis OÜ)

Annika Küüdorf (Töökeskkonna Haldus OÜ)

Elo Kallas (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit)

Vahur Suvi (Portal Invest OÜ)

Andres Huul (MAK-ide võrgustiku poolt)