1. Kommunikatsiooni ja turunduse grupp:

Organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsioon, töö meediaga, turundus, liikmeskonna areng, teenused liikmetele jms

Heiki Rits (töögrupi juht)

Marina Kaas

Vahur Suvi

Martin Bristol

Kadri Kullmann

Merike Mätas

Meljo Musto

Tanel Rand

Virge Haavasalu

  1. Ettevõtluspoliitika grupp:

Kõik tegevused, millega EVEA panustab liikmete huvide esindamisse  (sh õigus, suhtlemine riigiga jms)

Marina Kaas (töögrupi juht)

Heiki Rits

Jako Laanemägi

Signe Sarah Arro

Ille Nakurt-Murumaa

Sirje Vällmann

Kristjan Oad

Annika Küüdorf

  1. Finants- ja projektigrupp:

Kõik EVEA finantseerimisega seotud küsimused, sh liikmemaksud, projektid, sponsorid, finantsseisu jälgimine jms

Ron Lušvitšuk (töögrupi juht)

Heiki Rits

Marina Kaas (projektid)

Martin Bristol (projektid)

  1. EVEA 30. juubeli toimkond:

Heiki Rits

Marina Kaas

Dainis Hirv

Signe Sarah Arro

Sirje Vällmann

Annika Küüdorf

Virge Haavasalu