1. Kommunikatsiooni ja turunduse grupp:

Organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsioon, töö meediaga, turundus, liikmeskonna areng, teenused liikmetele jms

Dainis Hirv (töögrupi juht)

Heiki Rits

Marina Kaas

Vahur Suvi

Martin Bristol

Kadri Kullmann

Merike Mätas

  1. Ettevõtluspoliitika grupp:

Kõik tegevused, millega EVEA panustab liikmete huvide esindamisse  (sh õigus, suhtlemine riigiga jms)

Marina Kaas (töögrupi juht)

Heiki Rits

Jako Laanemägi

Signe Sarah Arro

Ille Nakurt-Murumaa

Sirje Vällmann

Kristjan Oad

Annika Küüdorf

  1. Finants- ja projektigrupp:

Kõik EVEA finantseerimisega seotud küsimused, sh liikmemaksud, projektid, sponsorid, finantsseisu jälgimine jms

Ron Lušvitšuk (töögrupi juht)

Heiki Rits

Marina Kaas (projektid)

Martin Bristol (projektid)

  1. EVEA 30. juubeli toimkond:

Heiki Rits

Marina Kaas

Dainis Hirv

Signe Sarah Arro

Sirje Vällmann

Annika Küüdorf