Skip to main content
21 mai, 2018

EVEA üldkoosolek 12. juunil 2018

21 mai, 2018
EVEA üldkoosolek toimub 12. juuni 2018 kl. 15:00 – 18:00 Tallinna Tuletõrjeühingu majas Tondi 1, Tallinn. Vaata asukohta: Tallinna Tuletõrjeühing Koosoleku päevakord: 1. GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmäärus – mida peab ettevõtja kindlasti teadma ja millega arvestama. Külalisesineja. 2. EVEA juhatuse aruanne 2017 aasta tegevustest. 3. EVEA 2017 aasta majandusaasta aruande kinnitamine. 4. Põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja kinnitamine. 5. EVEA volikogu tagasikutsumine. 6. EVEA valitava volikogu suuruse määramine ning volikogu liikmete valimine. 7. EVEA presidendi valimine. 8. EVEA asepresidentide kinnitamine. 9. Koosolekul tõstatatud küsimused. Koosolekul osalemiseks palume kindlasti alloleval vormil eelnevalt registreeruda hiljemalt 8. juunil 2018.

Error: Contact form not found.

Hääletustel saavad osaleda EVEA liikmete seaduslikud esindajad või nende poolt volitatud isikud. Digiallkirjastatud volitused palume saata hiljemalt 08. juuni 2018 e-posti aadressile evea@evea.ee või lihtkirjalik originaal samaks tähtajaks EVEA kontorisse Paavli 5, Tallinn 10412.