Event Assistance OÜ (EMTAK kood: 82111) eesmärk on aidata eelkõige mikro- ja väikeettevõtteid, kes vajavad enda tegemistes assistendi abi, aga kellel puuduvad veel ressursid ja valmisolek endale stabiilse koormuse ja sissetulekuga püsivat abilist palgata.

Ettevõtte all tegutseb 2 eraldi brändi:

1. eAssisting.com – pakub virtuaalse assistendi teenust (kaugtööna, tunnitasu alusel) – Lisainfo: https://eassisting.com

2. Assistendikool.ee – koolitab nii alustavaid kui tegutsevaid virtuaalseid assistente, et Eesti tõsta Eesti turul tegutsevate assistendi teenuse pakkujate hulka ja teenuse kvaliteeti – Lisainfo: https://assistendikool.ee

Kontakt: Liina Ostumaa, info@assistendikool.ee

Kommentaarid