30. aprill 2021 17. mai 2021
Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon korraldab juba teist korda ELi tooteohutuse auhinna võistluse ja kutsub sellest osa saama. 💥

Selle auhinnaga jagatakse tunnustust ettevõtjatele, kes pööravad oma tegevuses suurt tähelepanu tarbijate ohutusele ning kes ei piirdu vaid ELi õigusaktidega kehtestatud miinimumnõuete täitmisega, ning tõstetakse nende ettevõtteid esile.

Võitjatele annab auhinnad kätte Euroopa Komisjoni õigusküsimuste, tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Didier Reynders 23. septembril toimuval kõrgetasemelisel tseremoonial.

Meil kõigil on ühine soov tagada tarbijate ohutus kogu ELis. Me kõik tahame suurendada teadlikkust jõupingutustest, mida teevad tootjad, kes püüavad pideva innovatsiooni abil tooteohutust suurendada, et sellega innustada ka teisi sama tegema.

👉Taotlusi kandideerimiseks saab esitada kuni 17. maini 2021.

Sel aastal on võistlusel kaks teemakategooriat:

– tarbekaubad või algatused, mis kaitsevad haavatavate isikute (lapsed, eakad, puudega inimesed jne) ohutust;

– tarbekaubad või protsessid/mehhanismid, mis ühendavad ohutuse uute tehnoloogiatega.

Mõlemas kategoorias valitakse võitjad eraldi VKEde ja suuremate ettevõtete hulgast. See tähendab, et kõigil turul tegutsejatel alates kõige väiksematest kuni kõige suuremateni on võimalus võita.

👉 Lähem info ja registreerumine: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAward

Kommentaarid