16. juuni 2022 | 15:00 18:00
Tallinna Tehnikaülikooli Majanduse maja, Tallinn

Oled palutud EVEA korralisele üldkoosolekule, mis toimub 16. juunil 2022, kl. 15.00 – 18.00 Tallinna Tehnikaülikooli Majanduse majas Akadeemia tee 3, auditooriumis SOC 209.

Link üldkoosolekule registreerimiseks : registreerimisvorm

Kell 14:30 – kogunemine ja tervituskohv

Üldkoosoleku algus 15:00

Päevakord:

1. Avasõnad

2. TalTech esindajate ülevaade ülikooli koostöö võimalustest EVEA-ga ja selle liikmetega

3. Koosoleku häältelugemiskomisjoni,  juhataja ja protokollija valimine;

4. EVEA juhatuse aruanne 2021. a ja 2022. a I poolaasta tegevusest;

5. EVEA 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine;

6. EVEA valitava volikogu suuruse määramine ning volikogu liikmete valimine;

7. EVEA presidendi valimine;

8. EVEA asepresidentide kinnitamine;

9. Kohapeal tõstatatud küsimused

Volikirja näidise leiab sellelt lingilt: https://docs.google.com/document/d/1d9TrZZibf2YPqPgjy6p3hSEoDP_SUL5H/edit

 

 

Kommentaarid