Skip to main content

EVEA üldkoosolek

16. juuni 2022 | 15:00 18:00
Tallinna Tehnikaülikooli Majanduse maja, Tallinn

Oled palutud EVEA korralisele üldkoosolekule, mis toimub 16. juunil 2022, kl. 15.00 – 18.00 Tallinna Tehnikaülikooli Majanduse majas Akadeemia tee 3, auditooriumis SOC 209. Link üldkoosolekule registreerimiseks : registreerimisvorm Kell 14:30 – kogunemine ja tervituskohv Üldkoosoleku algus 15:00 Päevakord: 1. Avasõnad 2. TalTech esindajate ülevaade ülikooli koostöö võimalustest EVEA-ga ja selle liikmetega 3. Koosoleku häältelugemiskomisjoni,  juhataja ja protokollija valimine; 4. EVEA juhatuse aruanne 2021. a ja 2022. a I poolaasta tegevusest; 5. EVEA 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine; 6. EVEA valitava volikogu suuruse määramine ning volikogu liikmete valimine; 7. EVEA presidendi valimine; 8. EVEA asepresidentide kinnitamine; 9. Kohapeal tõstatatud küsimused Volikirja näidise leiab sellelt lingilt: https://docs.google.com/document/d/1d9TrZZibf2YPqPgjy6p3hSEoDP_SUL5H/edit