Skip to main content

Küsitlus: Mis on peamised murekohad võõrtööjõu kasutamisel?

29. märts 2021 4. aprill 2021
Küsitlus

Lõputöö raames

Sisekaitseakadeemia finantskolledži kolmanda kursuse üliõpilane Kristi Orle kirjutab oma lõputöö teemal “Võõrtööjõu kasutamise mõju maksutulu laekumisele tööjõumaksude näitel”. Lõputöö raames on ta koostanud anonüümse küsimustiku, milles uurib võõrtööjõudu kasutavate ettevõtete peamisi murekohti seoses võõrtööjõu kasutamisega.

Kristi oleks väga tänulik, kui vastaksite küsimustele. Tegemist on täiesti anonüümse küsitlusega, millega kogutud andmeid kasutatakse ainult analüüsimiseks ning lõputöös järelduste tegemiseks. Ühtegi vastanut ei ole võimalik tuvastada.

Anonüümne küsimustik on leitav siin.

Küsimustik koosneb kokku 11-st avatud küsimusest ning vastamine võtab aega maksimaalselt 25-30 minutit.

Kui Teil tekib küsimusi või probleeme, palun kirjutage:

Kristi Orle

Kristi.Orle@kad.sisekaitse.ee

kadett õpperühm FS180 finantskolledž Sisekaitseakadeemia