Skip to main content

Tööstuse vaade: kuidas ESG nõudeid oma ettevõtte kasuks pöörata

20. veebruar 2024 | 18:00 19:00
veebis

20. veebruaril kell 18.00 toimuval veebinaril jagab Kristiin Bauer oma arusaama ESG-st (keskkonnast, sotsiaalsest vastutusest ja hea juhtimistavast), selgitades, miks ta seda teemat nii vajalikuks peab ning miks on jätkusuutlikud muutused just tootmissektoris eriti tähendusrikkad. Mida kolm ESG põhimõtet endast kujutavad ja miks need tänapäeva ärikeskkonnas nii olulised on. Miks võib ESG tööstusettevõtete jaoks eriti vaevaline teema olla ning millised on selle peamised väljakutsed ja võimalused. Lisaks jagab Kristiin ideid, kuidas me saaksime jätkusuutlikkuse põhimõtteid oma äristrateegiasse integreerida, luues sellega väärtust nii ettevõttele kui ka ühiskonnale. Ürituse korraldab EENA. https://roheettevotlus.ee/sundmused/toostuse-vaade-kuidas-esg-noudeid-oma-ettevotte-kasuks-poorata/