Skip to main content
29 aprill, 2019

Hinda, kuivõrd hästi toimivad õigusaktid, mis on kehtestatud toiduga kokkupuutuvatele materjalidele ja esemetele!

29 aprill, 2019

Euroopa Komisjon hindab toiduga kokkupuutuvaid materjale ja esemeid (nt laua- ja kööginõud, pakendid) käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide toimivust. Hindamise ühe osana viib maaeluministeerium läbi avaliku konsultatsiooni, et saada seisukohti eelnimetatud õigusaktide toimimise kohta, samuti nõuete kohta, mis nende õigusaktidega on ettevõtjatele ja avaliku sektori asutustele kehtestatud. Konsulteerimiseks on koostatud küsimustik, mis koosneb kolmest osast:

  1. sissejuhatav osa (selles tuleb esitada teavet vastaja kohta),
  2. tarbijatele suunatud osa (eeldatakse, et vastaja ei ole kursis toiduga kokkupuutuvate materjalide õigusaktidega),
  3. ekspertidele suunatud osa (eeldatakse, et vastaja on kursis toiduga kokkupuutuvate materjalide õigusaktidega).

Link eestikeelsele küsimustikule on siin, ingliskeelsele siin. Vastata saab 6. maini.

Siin on tutvumiseks ka küsimustedomument, kus II osas on värvidega tähistatud küsimused, millele oodatakse vastuseid järgmiselt: sinisega tähistatult – TKMi ettevõtjad, erialaliidud, konsultatsiooniettevõtted; rohelisega tähistatult – järelevalveasutused ja labor; kollasega tähistatult – teadusasutused, valitsusvälised organisatsioonid; värviga tähistamata – kõigilt eelnevatelt.

Arvamuste toel saab Euroopa Komisjon hinnata, kas toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete regulatsiooni on vaja muuta, seetõttu soovitab maaeluministeerium kindlasti arvamust avaldada.