Skip to main content
23 november, 2018

Keskkonnaministeerium kutsub radooniseminarile

23 november, 2018

Keskkonnaministeerium korraldab 3. detsembril radooniseminari, kuhu on oma teadmisi täiendama oodatud kõik huvilised. Seminaril selgitavad asjatundjad, miks on radoon ohtlik ning miks on oluline mõõta selle sisaldust ruumide õhus.

„Radooni teema on aktuaalne, sest sellest aastast on tööruumides radooni mõõtmine kohustuslik,“ selgitas keskkonnaministeeriumi välisõhu- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Krista Saarik. „Keskkonnaministri määruse kohaselt tuleb seda teha kõrgendatud radooniriskiga aladel asuvates tööruumides, mis asuvad hoone keldrikorrusel või esimesel korrusel, kui keldrikorrus puudub.“ Aasta lõpus lisanduvad ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri määrusega laiemad radooni puudutavad nõuded hoonete sisekliimale. Siis tuleb hakata radooniohuga arvestama juba hoonete projekteerimisel ning kehtestatakse radooni viitetasemed paljudes avalikes hoonetes. Keskkonnaministeeriumis toimuval radooniseminaril tuleb juttu ka sellest, milliseid ehituslikke abinõusid saab radooni kaitseks ette võtta: milliste radoonitasemete juures mida teha, millistele hoonetüüpidele millised lahendused sobivad jne. Samuti selgitatakse radooniuuringute vajalikkust erinevate ehitiste (parkimiskorrustega hoone, keldriga eluhoone, mille keldris on majandusruumid; keldriga eluhoone, mille keldris on eluruumid, jne) puhul. Loengute kuulamine on osalejatele TASUTA, kuid vajalik on eelregistreerimine. Registreerimiseks tuleb hiljemalt 28. novembriks saata e-kiri keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialistile Krista Saarikule (krista.saarik@envir.ee). Seminari päevakava: 9.15 Registreerimine ja tervituskohv 9.45-10.00 Avasõnad (Keskkonnaministeerium) 10.00-10.45 Radooni mõõtmine siseruumides – miks, kus ja kuidas? (Alar Polt, Keskkonnaamet) 10.45-11.00 Arutelu 11.00-11.45 Õigusaktidest tulenevad nõuded radoonile töökohtadel ja hoonetes. (Reelika Runnel, Keskkonnaministeerium; Margus Tali, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) 11.45-12.00 Arutelu 12.00-12.45 Radoonikaitse meetmete kasutamine praktikas. Radooniuuringute vajadus. (Ilmar Jõgi, Radoonitõrjekeskus) 12.45-13.00 Arutelu Lisainfo: Krista Saarik Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist krista.saarik@envir.ee 626 2908

PANE TÄHELE!

EVEA on seisukohal, et suvel vastu võetud keskkonnaministri määrus radoonisisalduse kohta töörumides paneb väga paljudele Eesti ettevõtjatele ja organisatsioonidele ebaõiglase rahalise kohustuse ja halduskoormuse, kuigi selle eest peaks vastutama hoopis ehitise omanik.  Määruse mõju väikeettevõtetele ei ole hinnatud ning kohustused on pandud valele sihtgrupile. EVEA on teinud selle kohta ka pressiteate ja avaldanud mitu arvamusartiklit, lisaks on olnud pidevas suhtluses keskkonnaministeeriumiga, sh kohtunud, et EVEApoolseid seisukohti paremini selgitada. EVEA seisab jätkuvalt selle eest, et väikeettevõtjaist tööandjad ei saaks endale ebaõiglaselt täiendava rahalise ja halduskoormuse, ja et hoone omaniku kohustused ja vastutus sätestataks radooni viitetaseme tagamisel selgemalt.