“TÄNAPÄEVA TÖÖKESKKOND JA VAIMNE TERVIS”

23. oktoober 2018, algus kell 10:00, aadressil Tulika 19, Tallinn, A korpus, 5. korrus

EVEA liige Kuldliiga Akadeemia kutsub koolitusseminarile, mis on mõeldud organisatsioonide tipp- ja
keskastme juhtidele ning kõikidele huvilistele, kelle ülesanneteks on igapäevaselt tegeleda
tööjõu hankimise ja hoidmisega.

Kuldliiga Akadeemia mentorid ja koolitajad ütlevad, et kindlaim lahendus kõigile
tööjõuprobleemidele on olla hea juht!

Vastame teemakohastele küsimustele. Olulisemad neist on:
• Kuidas leida ja hoida sobivaid töötajaid?
• Kuidas olla pikaajaliselt efektiivne?
• Kuidas säästa oma peret ja tervist, olles samas edukas juht?
• Miks on organisatsioonikultuur oluline ja kuidas sellele tähelepanu pöörata?

Seminaril kõnelejad:
Margus Nõlvak, Mainor Ülemiste juhatuse esimees, kelle jaoks töötajate valikul CV ei
mängi peamist rolli.
Aimar Altosaar, ekspoliitik ja ühiskonnategelane, kelle hinnangul ühiskonna sidusus
ja töötajate väärtustamine on täna meie töökultuuris peamiseks probleemiks.
Raivo Hellerma, kes teab kuidas kõige efektiivsemalt personali juhtida läbi pikaagse
töökogemuse. Hetkel töötab FranklynCovey sertifitseeritud konsultandina.
Liis Kuurme, kes nõustamise käigus aitab jõuda selgusele, kui oluline on inimese enda
vastutuse võtmine oma vaimse ja füüsilise tervise eest.
Aivar Haller, mentor ja koolitaja, kes teab, kui oluline on juhil pöörata tähelepanu
organisatsioonikultuurile ning aitab mõista, millises konkreetses seisus ettevõte
hetkel on.

Seminari hind on 99 EURO-t inimene ning täpsemat infot seminari kohta saab:
http://www.liiga.ee/koolitus/t-nap-eva-t-keskkond-ja-vaimne-tervis
Registreeru seminarile: info@liiga.ee

Kutse Kuldliiga Akadeemia seminarile

Kommentaarid