Skip to main content

liikmeankeet

""
1

LIIKMEANKEET

Selleks et paremini kursis olla oma liikmete soovide ja vajadustega, palume Teil vastata järgmistele küsimustele: 

Ettevõtte nimi
0 /
Ettevõtte veebileht
0 /
Ettevõtte kontaktisik, amet, email, telefonVõite lisada ka mitu isikut ja nende kontaktid
0 /
Ettevõtte tegevusaladpeamised tegevusalad
0 /
Ettevõtte töötajate arv
0 /
Minu ootused EVEAleTäiendavalt eelmisele valikule teie ootused (võite ka kirja panna neid, mida valikus pole)
0 /
Olen huvitatud järgmistest EVEA poolt pakutavatest teenustesthttps://evea.ee/teenused-liikmetele
0 /
Sooviksin muud teenust? Millist?
0 /
Soovin ise pakkuda EVEA liikmetele järgmist teenust
0 /
Soovin panustada EVEAsse, osaledes järgmise töögrupi töös
Mingil muul moel? Kuidas?
0 /
Olen nõus avaldama ettevõtte kontaktid EVEA kodulehel liikmete nimekirjashttps://evea.ee/liikmed/
Ettevõtte tutvustus, mille lisame kodulehel liikmete nimekirjaVõid selle meile ka meiliga saata. Maht võiks olla kuni 1000 tähemärki.
0 /
Annan EVEA liikmetele allahindlust (%) ... järgmistelt toodetelt/teenustelt
0 /
Kohustun täitma EVEA põhikirja sätteid ning igati kaasa aitama organisatsiooni arengule
Previous
Next