Skip to main content

MAAILMAPARANDAJA 2023 – ühiskondlikult aktiivne ettevõtja

15 jaanuar, 2024
Ettevõte on mikro-, väike- ja keskmine ettevõte (VKE). Ettevõtte omanikud  panustavad märkimisväärselt ühiskonda erinevates vormides, sh vabatahtlikku töö, ettevõtjate ühistegevuse, heategevuse kaudu, kaasa rääkides riigi või kohalike omavalitsuste asjus, panustades riigikaitsesse, vabatahtlikku päästetegevusse jmt. Soovime tunnustada neid ettevõtjaid, kes ei piirdu äritegevusega ja maksude maksmisega, vaid pühendavad isiklikku energiat, aega ja muid ressursse ka otsest tulu mittetoovatele tegemistele, teiste inimeste  ja kogu ühiskonna heaks. Ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks tervet majandusaastat. Ettevõte on majanduslikult jätkusuutlik.

Konkursil ei saa osaleda ettevõtted, kellel on kehtivad (maksu)võlad.

Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Maailmaparandaja, laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 15.veebruar 2024

Ankeedis küsitavad andmed on järgmised: Ettevõte: Registrikood Asutamise aeg Kontaktisik Telefon E-post Koduleht, sotsiaalmeedia Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus Ühiskondlik tegevus Vabatahtlik töö, osalemine heategevuslikes organisatsioondes, s.h. Kaitseliit, vabatahtlikud päästjad, Lions-klubid jt (palume nimetada, kirjeldada tegevuse sisu ja kestust aastates) Osalemine ettevõtjate ühenduste ja/või vabaühenduste jah/või KOV juhtorganites (täpsustada) Piirkondliku (vald, linn, maakond) ettevõtjate organisatsiooni liige – palume nimetada Üleriigilise ettevõtjate organisatsiooni liige (sh. erialaliit) – täpsustada Arvamusavaldused meedias ühiskondlikel teemadel (palume tuua näited) Sponsorlus, annetused, humanitaarabi – palume täpsustada keda toetatud, millises vormis.