Skip to main content
19 september, 2018

Kuldne Liiga MTÜ

19 september, 2018
Kuldne Liiga MTÜ on huvikaitseühing, mis loodi 2012. aastal ealistel põhjustel diskrimineeritud, kvalifitseeritud spetsialistide ja endiste tippjuhtide esindamiseks. Aastate jooksul on teemadering laienenud kogu tööturu toimimisele, kus eelarvamused ja institutsioonide oskamatus tõrjuvad tööturult peale vanade töötajate, kes on 50+ aastat vanad, ka noori inimesi ning ka ülejäänud eagruppidest võivad inimesed langeda mittesoositute kategooriasse. Me korraldame koolitusi, mõttetalguid, seminare ja konverentse tööandjatele, ametnikele ja poliitikutele, et otsida lahendusi tööturu kriisi ületamiseks ja majanduses tootlikkuse tõstmiseks. Kogu meie tegevus tugineb Kuldliiga liikmete ja toetajate vabatahtlikule tööle ja annetustele. Oleme ettevalmistanud teenuste paketi, et tagada liigale majanduslik stabiilsus ja sõltumatus.
  • 2018.a sügisest alustas tööd Kuldliiga Akadeemia, milles saate täpsema ülevaate siit.
  • Teenustest arendab Kuldliiga esmajärjekorras välja suunatud tööjõuvahenduse, mis arvestab ühelt poolt töökohtade reaalseid tingimusi, teiselt poolt aga tööpakkujate võimeid ja huve. Loe lähemalt siit.
  • Kuldliiga pakub ka mentori ja coachingu teenust inimestelt, kes on suurte kogemustega ning omal alal väga hinnatud. Meie mentoritega saate tutvuda siit.
Kontakt: Aimar Altosaar; aimar@liiga.ee; tel 50 10 415