Skip to main content
16 jaanuar, 2019

Pressiteade. Peaministrikandidaatide debatt: mida on väikeettevõtjatel oodata uuelt valitsuselt

16 jaanuar, 2019
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) analüüsis erakondade valimisprogramme, mille tulemusena koostasime väikeettevõtluse baromeetri, kui palju mainitakse väikeettevõtlust või väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Tõde selgub täna peaministrikandidaatide debatil. Nagu manuses olevast diagrammist selgub, siis kõige enam on erakonnad oma valimisprogrammides kasutanud väikeettevõtluse sõna kaheksal korral. Selleks erakonnaks on Vabaerakond. Järgmisena on viiel korral maininud Rohelised. Kõige vähem on rääkinud oma valimisprogrammis väike- ja keskmistest ettevõtetest EKRE, mida on vaid ühel korral. Ülejäänud erakonnad on kasutanud kas kahel, kolmel või neljal korral. “Tegemist on vaid indikatsiooniga, kuivõrd väikeettevõtluse teema kõlab iseseisvalt erakonna programmis. Mõistame, et ilma programmi süvaanalüüsita ja erakondade endapoolsete selgitusteta ei saa anda lõplikku hinnangut, milline saab olema erakondade tegelik panus väikeettevõtluse arendamisse. Anname endale ka aru, et programmis viiel korral mainitud sõnal ei pruugi olla oluliselt suurem kaal väikettevõtluspoliitika elluviimisel, kui seda on erakonnal, kes mainib probrammis väikeettevõtlust näiteks vaid kahel korral,” kommenteeris EVEA president Heiki Rits. Tegelik erakondade valimisprogrammide sisu väikeettevõtluse teemal selgub juba homme, 16. jaanuaril 2019 superministeeriumis toimuval peaministrikandidaatide esimesel ametlikul debatil, kuhu on lubanud tulla pea kõigi parlamenti pürgiva üheksa erakonna esimeest. Eraettevõtluse ja EVEA 30. aastapäeva puhul toimub konverents-auhinnagala, kus eraettevõtluse juubelit tähistavate erinevate ülesastumiste kõrval toimub ka nimetatud debatt. Detsembris saatis EVEA poiitikutele VKE (väikeste ja keskmiste ettevõtjate) memorandumi, mis sisaldab soove ning ootusi ettevõtlus-, tööturu-, maaelupoliitika, riigi ja Eli-ga suhtlemise kohta, mida koheselt pärast valimisi asuda ellu viima. „Nüüd, kus valimiskampaania on alanud, on parim aeg võimule pürgijatele meelde tuletada, kes täidavad põhiliselt riigikassat – need ei ole suurettevõtjad ega struktuurifondid, need on väikeettevõtjad maksude näol,“ kommenteeris eelmise aasta lõpus välja saadetud pressiteates EVEA asutaja ja asepresident Marina Kaas. TAUST Mis on EVEA? EVEA on 99% Eesti ettevõtlusmaastikust. Teisisõnu, ligi 99 protsenti kõikidest Eesti äridest on väikesed (kuni 49 töötajaga) ning koos keskmise suurusega ettevõtetega (50-249 töötajaga) moodustab see 99,8% kõigist tegutsevatest ettevõtetest. Miks väikeettevõtjad ja EVEA? Sest väikeettevõtjate panus Eesti majandusedusse on väga suur. 84% erasektori investeeringutest teevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE-d), 80% ettevõtlussektori tööhõivest annavad VKE-d, 78% ekspordist annavad VKE-d, 78% ettevõtlussektori müügitulust annavad VKE-d, 76% ettevõtlussektori sotsiaalmaksu laekumistest tuleb VKE-delt, 75% ettevõtte tulumaksu laekumistest tuleb VKE-delt. Milline on suurte firmade ja neid esindavate lobbyorganisatsioonide panus? Ei rohkem ega vähem kui 194 ettevõtet peaaegu 128 000st ehk 0,15% kogu Eesti ettevõtlusmaastikust. Väikeettevõtja hoiab ja toidab riiki Ettevõtlus on kõigi asi, sõltumata maailmavaatest, ning väikeettevõtjad on need, kes seda riiki tegelikult ülal peavad. EVEA jaoks on olulised STABIILNE KESKKOND – ARUKAD MAKSUD KÕIGILE – MOTIVEERIVAD TÖÖSUHTED Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) on taasiseseisvunud Eesti vanim ettevõtjate esindusorganisatsioon. 2018. aasta detsembris täitus EVEA-l 30. aastat. Pane tähele: Täna toimuva konverentsi kohta saab lugeda siin: https://evea.ee/kutse-pidulikule-konverentsile-eesti-ettevotlus-30-vahvlikupsetajast-nutika-spetsialiseerumiseni/ Memorandumi tervikteksti leiab siit: https://evea.ee/wp-content/uploads/2018/12/VKE-memorandum-12.2018.docx. Lisainfo: Virge Haavasalu EVEA infojuht E-post: virge@evea.ee Mobiil: 52 58 662