Ettevõte on mikro-, väike- ja keskmine ettevõte (VKE).

Ettevõttes on toimunud edukas põlvkondade vahetus, nooremad pereliikmed löövad aktiivselt ettevõttes kaasa. Noorem põlvkond on omandanud/omandab ettevõttes vajalikke teadmisi kõrg- või kutsekoolis. Ettevõte on majanduslikult edukas tööandja. Ettevõte või selle omanikud panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks tervet majandusaastat.

Konkursil ei saa osaleda ettevõtted, kellel on kehtivad (maksu)võlad.

Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Põlvkondade ühisjõud, laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”.

Ankeedis küsitavad andmed on järgmised:

Ettevõte:
Registrikood
Asutamise aeg
Kontaktisik
Telefon
E-post
Koduleht, sotsiaalmeedia
Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus

Põlvkondade vahetus. Noorema põlvkonna esindatus ettevõttes
Ettevõttes tegutsevate pereliikmete arv kokku, sh. noorem põlvkond
Ettevõtte juhi kohale on asunud noorema põlvkonna esindaja (ja/ei).
Noorema põlve esindaja on juhtkonna liige või keskastme juht (jah/ei, amet).
Noorema põlvkonna oskused, teadmised
Omandatud kutse- või kõrgharidus. Kool ja eriala, seos ettevõttega. Mitme noore pereliikme puhul tuua välja eraldi nimeliselt.
Omandamisel kutse- või kõrgharidus. Kool ja eriala, seos ettevõttega.
Töökogemus ettevõttes vähemalt 3 aastat. Amet
Ühiskondlik aktiivsus
Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine.
Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse
Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit)

Täitke ankeet ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 15.02.2024

Kommentaarid