Skip to main content

PÕLVKONDADE ÜHISJÕUD – AASTA PEREETTEVÕTE 2023

15 jaanuar, 2024

Ettevõte on mikro-, väike- ja keskmine ettevõte (VKE).

Ettevõttes on toimunud edukas põlvkondade vahetus, nooremad pereliikmed löövad aktiivselt ettevõttes kaasa. Noorem põlvkond on omandanud/omandab ettevõttes vajalikke teadmisi kõrg- või kutsekoolis. Ettevõte on majanduslikult edukas tööandja. Ettevõte või selle omanikud panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks tervet majandusaastat.

Konkursil ei saa osaleda ettevõtted, kellel on kehtivad (maksu)võlad.

Konkursil osalemiseks tehke klikk lingil Põlvkondade ühisjõud ,laadige ankeedi fail oma arvutisse, täitke ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”.

Ankeedis küsitavad andmed on järgmised: Ettevõte: Registrikood Asutamise aeg Kontaktisik Telefon E-post Koduleht, sotsiaalmeedia Ettevõtte tegevusala ja paari viimase aasta tegevuse ja saavutuste lühikirjeldus Põlvkondade vahetus. Noorema põlvkonna esindatus ettevõttes Ettevõttes tegutsevate pereliikmete arv kokku, sh. noorem põlvkond Ettevõtte juhi kohale on asunud noorema põlvkonna esindaja (ja/ei). Noorema põlve esindaja on juhtkonna liige või keskastme juht (jah/ei, amet). Noorema põlvkonna oskused, teadmised Omandatud kutse- või kõrgharidus. Kool ja eriala, seos ettevõttega. Mitme noore pereliikme puhul tuua välja eraldi nimeliselt. Omandamisel kutse- või kõrgharidus. Kool ja eriala, seos ettevõttega. Töökogemus ettevõttes vähemalt 3 aastat. Amet. Ühiskondlik aktiivsus Ettevõtjate ühenduste, vabaühenduste või KOV  juhtorganite (juhatus, nõukogu, volikogu) töös osalemine. Piirkondlik (vald, linn, maakond) ettevõtjate või kogukondlik organisatsioon, mille liige ollakse. Üleriigiline ettevõtjate organisatsioon, mille liige ollakse (sh. erialaliit) Täitke ankeet ära ja saatke e-postiga evea@evea.ee, lisades märgusõna “Konkurss Eesti Ettevõtlik Vaim”. Tähtaeg 15.02.2024