Skip to main content
31 märts, 2021

PÖÖRDUMINE. 347SE muutmine, karantiini määratud inimestele haigushüvitiste maksmine

31 märts, 2021
Kellele: Riigikogu sotsiaalkomisjon Riigikogu rahanduskomisjon Sotsiaalministeerium Rahandusministeerium   29.03.2021 Eesti on täna laialt leviva koroonaviiruse tõttu hädaolukorras, mis paneb ühiskonna keeruliste valikute ette ning on paratamatu, et epideemia mahasurumiseks tuleb kehtestada piiranguid. Piirangud, sealhulgas osade majandusharude osaline või täielik sulgemine ning haigete või haiguskahtlusega inimeste kiire töölt kõrvaldamine, on selleks vältimatud ja efektiivsed vahendid. Teisalt panevad need abinõud väga raskesse olukorda nii tööandjad kui töötajad, kuna ettevõtted võivad pankrotistuda ning töötajad töö kaotada. Täna on haigestumiste kõrval suur hulk haiguslehti väljastatud nakkuskahtlusega inimeste isoleerimiseks – nö karantiinilehed. Karantiinipäevade hüvitamine tööandjate poolt võrdselt haiguspäevade hüvitamisega toob tööandjatele kaasa prognoosimatud ning paljudele üle jõu käivad kulud, mis võib viia massiliste pankrottideni. Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa esialgse analüüsi kohaselt tooks karantiinilehtede hüvitamine 2. päevast 2021. aasta lõpuni lisakulu 11,4 miljonit eurot. Kui karantiinilehed hüvitada 1. päevast, on kulu veelgi suurem. Kõige kiiremini suudame epideemia seljatada siis, kui ettevõtjad, töötajad ja riik tegutsevad ühiselt. Seetõttu paluvad allakirjutanud, et ettevõtete püsimajäämise ja töökohtade säilimise soodustamiseks leiaks riik võimaluse kriisimeetmena katta lisaeelarvest karantiinilehtede hüvitamise kulu 1. päevast ning et vastav seadusemuudatus jõustuks niipea kui võimalik.   /Allkirjastatud digitaalselt/   Heiki Rits                                                     Peep Peterson EVEA president                                         EAKL esimees