Skip to main content
17 aprill, 2020

Pressiteade. EVEA: avaldame tunnustust minister Kaimar Karule seni tehtud töö eest

17 aprill, 2020
EVEA ei kiida heaks täna teatavaks tehtud otsust vabastada väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ametist ja nendib kahetsusega, et see otsus tehti väga ebasobival ajal, kus MKM’i valdkonna kriisimeetmed on kooskõlastamise lõpusirgel ja ettevõtjad ootavad nende kiiret avanemist. EVEA tahab kiita ja tunnustada minister Kaimar Karu senise lühikese, kuid konstruktiivse koostöö eest, sest tegemist oli ministriga, keda ettevõtjad olid pikalt oodanud ja kes osutus õigeks inimeseks õige koha peal. Ettevõtjad on suures mures seoses ootamatu ministri vahetusega, kuna kardame, et poliitilistes tõmbetuultes võivad juba välja hõigatud ja viimast lihvi ning valitsuse kinnitust ootavate kriisimeetmete elluviimine takerduda. Seepärast on EVEAl siiras palve, et valitsus ja ennekõike uus minister jätkaks tööga seal, kus Kaimar Karu ministrina pooleli jäi, ja viiks ellu selle, mida ettevõtjatele lubati ja mida hetkel ettevõtjad väga ootavad. Kokkuvõtvalt, ühe väga olulise ministri vahetus ei tohi süvendada tuhandete ettevõtetjate niigi rasket olukorda ja saada mõnedele neist saatuslikuks. EVEA on pärast uue ministri ametisse kinnitamist valmis koheselt asuma koostööle, et aidata kaasa ennekõike Kredexi ja EASi meetmete sujuvale elluviimisele ja olla abiks vajadusel täiendavate meetmete väljatöötamisel. Soovime uuele ministrile juba ette kiiret sisseelamist ning empaatiat väikeettevõtjate murede lahendamisel! Kontakt: Heiki Rits EVEA president Tel. 5635 5424 E-post: evea@evea.ee