Skip to main content
15 mai, 2020

Pressiteade. EVEA: hea uudis juhatuse liikmetele ja FIE-dele – ka teile on avanemas töötukassa teenused

15 mai, 2020
EVEA ettepanek võimaldada FIE-del, ettevõttes töötavatel omanikel ja juhtidel juurdepääs töötuskindlustussüsteemile jõudis pärast suuri jõupingutusi valitsuse lauale.  EVEA saatis 13. mail sotsiaalministeeriumile oma seisukohad töötuskindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis sisaldavad konkreetseid töötuskindlustuskaitse laiendamise ettepanekuid. Tööturul toimuvate muudatuste tõttu on meil üha enam inimesi, kellel puudub juurdepääs töötuskindlustussüsteemile nende töö tegemise vormi tõttu. Töötuskindlustusele on täna juurdepääs tagatud töölepingu, avaliku teenistuse ja võlaõigusliku lepingu (käsund ja töövõtt) alusel töötavatele isikutele. Samas ettevõtjana tegutsemise ja nn traditsioonilise töö piirid on hägustumas ning on oluline mõista, et ka ettevõtjana tegutsemine on töö, millega endale sissetulekut teenida. Seega, kui tehakse tööd läbi mõne ettevõtlusvormi, mis on täna täielikult töötuskindlustusega katmata, siis oleks ka õiglane tagada neile inimestele võimalus teha töötuskindlustusmakseid ja saada sellega koos töötuskindlustuskaitse. Sotsiaalministeeriumile saadetud EVEA seisukohti saab lähemalt lugeda siin. Ministeerium teatas EVEAle, et 13. mail on töötukassa nõukogu andnud põhimõttelise heakskiidu töötuskindlustushüvitiste reformile ning ministeerium on saatnud Vabariigi Valitsusele ettepaneku muuta Tööturuteenuste ja -toetuste seadust ning Töötuskindlustuse seadust ja hõlmata töötuskindlustussüsteemi juhtimis- ja kontrollorgani liikmed ja füüsilisest isikust ettevõtjad. “EVEA saatis juba enne kriisi, 4. märtsil sotsiaalministeeriumile ettepaneku kaasata füüsilisest isikust ettevõtjad ja ettevõtete juhtorganite liikmed töötuskindlustuse süsteemi. Kriis tõi probleemi eriti teravalt esile ning alates selle esimestest päevadest, sh oma 15. märtsi kriisimeetmete ettepanekute paketis, aga ka hiljem oleme korduvalt  taotlenud FIE-dele ja ettevõttes töötavatele omanikele juurdepääsu töötuskindlustussüsteemile ning ka kriisitoetustele,“ märkis EVEA president Heiki Rits. Rits nentis, et hiljutine töötukassa nõukogu otsus ja ministeeriumi ettepanek on väga olulised sammud probleemi lahendamiseks tulevikus, ja EVEA loodab, et nii valitsus kui Riigikogu ei hakka seda protsessi pidurdama ning kiidavad seaduste muudatused kiires korras heaks. Samas ei leevenda see käesolevas koroonakriisis töötukassa abita jäänud ettevõtjate olukorda. Seepärast ootab EVEA valitsuselt kiireloomulist ajutist kriisitoetuse lahendust neile ettevõtjatele ja juhatuse liikmetele, kellele praegu töötuskindlustuse kaitse ei laiene.  Kindlasti töötab EVEA Ritsi sõnul selle nimel edasi. Kontakt: Heiki Rits EVEA president E-post: evea@evea.ee Mob 5635 5424   Ille Nakurt-Murumaa EVEA volikogu liige jurist-töökeskkonna konsultant E-post: ille.nakurt@gmail.com Mob: 57 809 806